Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal
Keresztény Magyarország Portál - Főoldal - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Bertold, Marietta napja
8 felhasználó online
0 tag, 8 vendégKépek a galériából

Vatikán kertje
Boldog Karácsonyt! (A)
Keresztény Magyarország Portál - Keresztény vallások összefoglaló oldala!
Vallási hírek
2016-02-11 Forrás: Új katolikus.hu
Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni. Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek.
2016-02-06 Forrás: Magyar Kurír
Az elmúlt vasárnapok evangéliumi szakaszai Jézus nyilvános működésének kezdeteihez, a názáreti zsinagógában való fellépéséhez vezettek el bennünket. S azt is láthattuk, bizony „egy próféta sem kedves a saját hazájában”, így Jézus gyermekéveinek városából távozni kényszerül, s a Genezáreti tó környékére, Kafarnaumba megy, ahol ezzel szemben tisztelet, elismerés, sőt, csodálat övezi, tanítására odafigyelnek, ő pedig meggyógyítja a betegeket, csodás dolgokat tesz.
2016-01-30 Forrás: Magyar Kurír
1. Jézus elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok”. Rendben, de melyik írás? – kérdezhetjük. A mai evangéliumi szakasz a múlt vasárnapinak a folytatása: Jézus szombatonként Galilea zsinagógáiban tanít, majd hazatérve Názáretbe ezt a részt olvassa fel:
2016-01-23 Forrás: Magyar Kurír
Az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet 2016. január 24-ére minden katolikus templomban.
2016-01-23 Forrás: Vatikáni Rádió
Vasárnapi szakaszunk Lukács evangéliumának két részletét fogja egybe: az evangélium bevezetőjét, illetve Jézus nyilvános működésének egyik első epizódját, fellépését a názáreti zsinagógában. A maga módján mindkét részlet első, ezért emlékezetes: szemünk előtt kell tartani őket, a fülünkbe kell csengeniük az egész év folyamán, hiszen idén vasárnapról vasárnapra Lukács evangéliumából olvasunk.
2016-01-16 Forrás: Magyar Kurír
Szent Ferenctől származik a mondat, miszerint Isten arra hívott, hogy boldogok legyünk, sőt: hogy daloljunk az örömtől – és mi annyira távol élünk Szent Ferencnek ettől a megfogalmazásától. Sok panaszunk van, jogosan vagy jogtalanul kritizálunk, fájlalunk dolgokat, kesergünk, bánkódunk – és hogy ezekben mennyire nincs jelen Isten, az a kánai menyegzőről szóló evangéliumi beszámolóban egészen fényesen elénk tárul.
2016-02-10 Forrás: Magyar Kurír
Idén február 10-én veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg.
2016-02-06 Forrás: Vatikáni Rádió
Az ősi hagyomány úgy tudja, hogy Lukács eredetileg nemcsak orvos (vö. Kol 4,4), hanem festő is, aki nagy szeretettel és hozzáértéssel festette képeit többek között a Boldogságos Szűz Máriáról. Ha szó szerint nem is, képletesen azért érthető és el is fogadható ez az állítás: Lukács a szavaival fest élénk, emberi képet Jézusról és övéiről.
2016-01-23 Forrás: Magyar Kurír
Krisztus fellépése kezdetén kijelenti: „Az Úr Lelke rajtam” – egész megváltói művét a Lélekben viszi végbe. A modern-posztmodern embernek is fontos lenne Lélekben cselekednie. Olykor úgy tűnik, mintha a technikai fejlődés, a filozófiai felvilágosodás, a pszichológiai képzettség elég lenne életünk jobbításához.
2016-01-16 Forrás: Vatikáni Rádió
A kánai menyegzőről csak János evangéliumában olvasunk, ahol ez Jézus első csodajele, voltaképpen bemutatkozása, igaz, elsősorban anyja és tanítványai előtt. Az első jel Jézus egész működésének értelmező kulcsa, egyfajta nyitánya. Mi történt? Mire emlékeztek az emberek? Könnyen elképzelhető, hogy az evangélista egyfajta családi emléket rögzített: megkezdődött a menyegző, de egyszerre kis híján kudarcba fulladt.
2016-01-09 Forrás: Magyar Kurír
„Három csodát ünneplünk e napon” – imádkoztuk vízkereszt vesperásában: „Ma a csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett a víz a menyegzőn, ma a Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket.” Vízkeresztkor még a gyermek Jézust láttuk, amint istensége megnyilvánul a nemzetek képviselői, a napkeleti bölcsek előtt.
2016-01-02 Forrás: Vatikáni Rádió
Karácsony második vasárnapján János evangéliumának prológusát, előszavát halljuk. Előszó Isten Fia földi életéhez és működéséhez. Talán előszó a mi megújult életünkhöz is? - A Teremtés könyvéhez és Márk evangéliumához hasonlóan János örömhíre is a „kezdet”, illetve „kezdetben” szóval indul. Az Ige jelen volt a világ teremtésénél, ezért a teremtés óta őáltala érthető, értelmes, átlátható a világ valósága. A kezdet jó volt, és ma sem kezdődik semmi jó Isten nélkül. A hívő ember segítségül hívja az Úr nevét, hangos szóval szólítja őt, a nem hívő talán csak félig ismerősként suttog vagy kiált hozzá. Értelem és igazság mindenesetre soha nincs nélküle.
Keresztény Magyarország Portál - Nap Szentje - 2016. Február 11.


Nap szentje: SZENT CAEDMON szerzetes

Anglia, 7. század 2. fele. +Whitby kolostor, 735 előtt.

Csaknem mindazt, ami Caedmonról ismeretes, akit kolostorának szentjeként tiszteltek, összefoglalja Szent Béda Venerabilis (lásd: A szentek élete, 212. o.). Egyháztörténetének egyetlen fejezete. Ez arról tudósít, hogy abban az időben, amikor Szent Hilda (614-680), Whitby apátnője meghalt, élt a kolostorban egy testvér, egykori béres, akit Isten azzal az adománnyal ruházott fel, hogy csodálatosan tudott énekelni. Néhány évvel korábban ez a férfi, név szerint Caedmon, egy ünnep alkalmával, amikor a hárfa körbejárt a vendégek között, elhagyta ura házát, mert tudta, hogy semmi érzéke sincs a költészet és az ének iránt. Kiment a tehénistállóba, és ott elaludt; álmában egy férfit látott maga mellett, aki a nevén szólította és biztatta: ,,Caedmon, énekelj nekem egy dalt!'' Caedmon azt válaszolta, hogy nem tud énekelni. ,,Mégis énekelned kell'' mondta az idegen, Caedmon pedig megkérdezte, hogy miről énekeljen, mire a másik ezt felelte: ,,Énekelj minden dolog teremtőjéről!'' Caedmon így álmában elénekelte első dalát a teremtő Isten dicséretére.
Keresztény Magyarország Portál - Napi Evangélium - 2016. Február 11.


Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad." Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"

Lk 9,22-25
Keresztény Magyarország Portál - Napi Ige - 2016. Február 11.

Ézs 54

Olyan kevés dolog van az életben, amire bizton számíthatunk. De Isten ilyen. Amit ő megmondott, az úgy lesz, amit ő megígért, azt valóra váltja. Ha odaszenteltük neki az életünket, ha hittel az ő útjait járjuk, soha nem kell aggódnunk, hogy csalódni fogunk: Isten, a nehézségek közepette is, mindig velünk marad, és életünk végül Isten országában beteljesedhet. Ha a hegyek és a halmok meg is inoghatnak, az ő hűsége, az ő szövetsége nem inog meg soha.


Ajánlott szakaszok: RÉ 89 MRÉ 89 Mt 10


Aranymondás:

Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Mt. 10. 32-33
Teológus válaszol
Képeslapküldés
Aktuális:
1°C
Tiszta
Holnapi időjárás:
Délután eső
min:2°C max:9°C
Keresztény Magyarország Portál 2013-12-23

Melyik ajándékot szeretnéd Jézusnak adni ezen a karácsonyon?
A bizalmamat!
Első helyre teszem az életedben!
Jézusnak odom a szívemet!
Más embereket is Jézushoz vezetek!
Keresztény Magyarország Portál 2013-10-02

Ki volt aki látta őrangyalát és mindig előre engedte?

Szent Ferenc
21%
Kalkuttai Boldog Teréz
10%
Boldog Batthyány-Strattmann László
41%
Szent Rita
28%
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép