Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal
Keresztény Magyarország Portál - Főoldal - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Ottó napja
7 felhasználó online
0 tag, 7 vendégKépek a galériából

Piéta
Körmend Evangélikus templom
Keresztény Magyarország Portál - Keresztény vallások összefoglaló oldala!
Vallási hírek
2015-06-28 Forrás: Vatikáni Rádió
Az évközi 13. vasárnap evangéliumának hosszabb változata két történetet fűz egybe: a vérfolyásos asszony gyógyításának, és egy kislány feltámasztásának elbeszélését. Tizenkét éve szenved az asszony, tizenkét éves a lány is. Az asszony hittel lép Jézushoz – „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok!”.
2015-06-21 Forrás: Magyar Kurír
Márk evangéliumának 4. fejezetében Jézust hallgatjuk, aki a bárkából tanítja a parton összesereglett tömeget, példabeszédekben szól hozzájuk, hogy azt mindenki megértse (Mk 4,33). Ez az ő módszere: nem bonyodalmasan kifejtett ideákat és elveket ad elő, nem csupán a hallgatóság értelmi képességeit akarja megmozgatni, ...
2015-06-14 Forrás: Vatikáni Rádió
Az egyházi év körforgása Isten országának valóságát ünnepli. Beleszokunk és beleszédülünk a titokba: a bűnbánatba és bűnbocsánatba, a halál és feltámadás, sőt saját kisebb-nagyobb meghalásaink és feltámadásaink sorozatába, az Eljövendő várásába. Minden értelmes idő a hit, a remény és a szeretet kibontakozása.
2015-06-07 Forrás: Magyar Kurír
A mai ünnep régi magyar neve – Úrnapja – nem egészen pontosan fejezi ki az ünnep tartalmát. Más nyelvek általában a latin „Krisztus Teste” kifejezést veszik át, magyarul így részletezhetnénk: Krisztus szent testének és vérének ünnepe.
2015-05-31 Forrás: Vatikáni Rádió
Szentháromság vasárnapján Máté evangéliumának befejező jelenetét olvassuk. Jézus ünnepélyesen elküldi tanítványait: menjenek el az egész világra, tegyenek tanítványává minden népet, és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vajon milyen kapcsolatot találunk a Szentháromság titka és a missziós parancs között?
2015-05-17 Forrás: Magyar Kurír
„Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment” – két fehér ruhába öltözött férfi, angyal szólította meg ezekkel a szavakkal az égre meredő tekintetű apostolokat, akik tekintetükkel a fölemelkedő Jézust kísértek.
2015-06-28 Forrás: Magyar Kurír
Ebben az évben Szent Iréneusz püspök emléknapja a vasárnap miatt elmarad. Annak a nagy hitvédő püspöknek, aki Adversus haereses, avagy az Eretnekségek ellen c. művének 5. könyvében vehemensen védelmezi a gnosztikos tanokkal szemben az emberi test feltámadásáról szóló keresztény tanítást.
2015-06-21 Forrás: Vatikáni Rádió
Márk evangéliumában Jézus háromszor is bárkába száll tanítványaival, hogy átkeljen a Galileai tenger túlsó partjára. A három átkelés külső körülményei változnak: a vihar lecsendesítését a vízen járás, majd a csónakban folytatott hosszabb beszélgetés követi.
2015-06-14 Forrás: Magyar Kurír
Tanév végén, nyár elején vagyunk. Egyik oldalon számvetés, értékelés, szorongás a bizonyítványtól és annak fogadtatásától, gyerekeink eredményei feletti öröm vagy nem, a másik oldalon a megszabadulás, indulás a határtalan lehetőségek felé, környezetváltozás, új tájak, barátok, kalandok. országáról tanít: olyan, mint a magvetés.
2015-06-07 Forrás: Vatikáni Rádió
Úrnapján az Oltáriszentséget köszöntjük: Jézus Krisztust, aki jelen van közöttünk a kenyér és a bor színében. Az Úr valóságos jelenléte kimeríthetetlenül gazdag, ezért az Oltáriszentséghez is megannyi módon közelíthetünk, az élet és üdvösség szinte minden titkával összekapcsolhatjuk.
2015-05-17 Forrás: Vatikáni Rádió
Jézus tanítását, személyének titkát különleges módon foglalta össze az utolsó vacsora emléke. A keresztre feszítés emlékével együtt ez lett a kereszténység legfontosabb jelképe.
2015-05-10 Forrás: Magyar Kurír
Elrendelem azok megkeresztelését, akik szemünk láttára most beteltek Szentlélekkel, és ennek jeleként nyelveken beszéltek és magasztalták Istent – mondta Péter, az Anyaszentegyház első feje, és úgy is lett. Milyen alapon tehette ezt ez az egykori halászember, kitől kapott Péter ilyen jellegű és ekkora hatalmat, hogy akár emberek megkeresztelését (olyanokét, akik akarják) csak úgy, egyik pillanatról a másikra elrendelhette? Válaszomat nem nyújtom el: Krisztustól.
Keresztény Magyarország Portál - Nap Szentje - 2015. Július. 2.


Nap szentje: BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek

Schwaben, 1060 körül +Bamberg, 1139. június 30.

Bamberg érsekségét, illetve püspöki székét még ma is szívesen nevezik Szent Ottóénak. Vele, a nyolcadik püspökkel kezdődik az 1007-ben alapított keleti frank püspökség történetének második korszaka. Máig is ő az, aki a leghosszabb ideig volt ezen a széken. Élete és tevékenysége kiemelte őt elődei és utódai közül. A püspökség császári alapítói, Szent II. Henrikés Szent Kunigunda mellett az egyházmegye harmadik védőszentje lett. Sírja a Bamberg melletti egykori bencés kolostor Szent Mihály templomában mindmáig nagyon látogatott kegyhely.
Keresztény Magyarország Portál - Napi Evangélium - 2015. Július. 2.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:

"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" Mária megszólalt:

"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"

Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Lk 1,39-56
Keresztény Magyarország Portál - Napi Ige - 2015. Július. 2.

1Móz 39

"...mert az Úr Józseffel volt..." (23). "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" – olvassuk egyházunk címerében. Ez a hitvallása Bethlen Gábor fejedelemnek is. József tragikus sorsát az isteni jelenlét fordítja újra és újra "szerencsésre" (2) és eredményesre (23), így talál kedveltségre (21). József tapasztalata és a fejedelem hitvallása azért volt hatékony, mert az isteni jelenlét gesztusát hálás örömmel fogadták. Mi is mindig így érzünk és teszünk?
RÉ 274 MRÉ 399 ApCsel 16,11–24


Aranymondás

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kol 1, 12
Teológus válaszol
Képeslapküldés
Aktuális:
17°C
Tiszta
Holnapi időjárás:
Főként napos
min:17°C max:30°C
Keresztény Magyarország Portál 2013-12-23

Melyik ajándékot szeretnéd Jézusnak adni ezen a karácsonyon?
A bizalmamat!
Első helyre teszem az életedben!
Jézusnak odom a szívemet!
Más embereket is Jézushoz vezetek!
Keresztény Magyarország Portál 2013-10-02

Ki volt aki látta őrangyalát és mindig előre engedte?

Szent Ferenc
21%
Kalkuttai Boldog Teréz
10%
Boldog Batthyány-Strattmann László
41%
Szent Rita
28%
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép