Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal
Keresztény Magyarország Portál - Főoldal - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Hugó napja
5 felhasználó online
0 tag, 5 vendégKépek a galériából

Szent Willibrord
El Greco festménye
Keresztény Magyarország Portál - Keresztény vallások összefoglaló oldala!
Vallási hírek
2015-03-28 Forrás: Vatikáni Rádió
Virágvasárnap, vagyis „Az Úr szenvedésének vasárnapján” az Egyház hosszabb és rövidebb változatban készíti az evangéliumot, Jézus szenvedésének történetét, Márk evangéliuma szerint. A rövidebb változat Jézusnak a római hatósággal való találkozását, tényleges kereszthordozását, a keresztre feszített haldoklását és halálát beszéli el.
2015-03-24 Forrás: Magyar Kurír
Március 15-én Széchenyi-díjat kapott Rózsa Huba a „teológia területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint a Szentírás javított szövegű kiadása érdekében végzett magas színvonalú és odaadó munkája elismeréseként”.
2015-03-15 Forrás: Vatikáni Rádió
Valakitől azt hallottam, sohasem szabad megkérdezni a másiktól, miért szeret. Talán mert megsértődik? Nem, inkább mert ez egyszerűen rossz kérdés. Szeretet az Isten. Ezért mindenféle szeretet, még a gyarló, a fogyatékos, a nem tökéletes szeretet is hordoz valamit Isten önmagáért valóságából. Isten megmagyarázhatatlan, mert nem szorul magyarázatra, önmagában van oka és célja is.
2015-03-12 Forrás: Magyar Kurír
Ferenc pápa nagyböjti üzenetében felhívást tett arra, hogy március 13-án és 14-én egyházmegyei szinten is tartsanak huszonnégy órás szentségimádást, imanapot. Összeállításunkban közreadjuk, hazánk egyházmegyéi hogyan kapcsolódnak a „24 óra az Úrért” kezdeményezéshez.
2015-03-03 Forrás: Vatikáni Rádió
„Ha megtanulod a jót tenni, Isten nagylelkűen megbocsátja minden bűnödet! Amit nem bocsát meg, az a képmutatás, a színlelt életszentség” – tanította Ferenc pápa a kedd reggeli szentmise homíliájában, a Szent Márta ház kápolnájában.
2015-03-01 Forrás: Magyar Kurír
A mai evangélium úgy kezdődik, mintha Jézus valami kellemes kirándulásra hívná meg három legkedvesebb tanítványát. A hegyre fölérve azonban nem az eléjük táruló földi táj szépségében gyönyörködnek – Jézus a mennyei dicsőség kilátását, istenségének ragyogását tárja föl előttük. A látomás elmúltával azonban, a hegyről lejövet megmondja nekik, hogy mindez majd csak halála után, a feltámadásában következik be.
2015-03-28 Forrás: Magyar Kurír
Gondolatok az evangéliumhoz (Mk 14,1 – 15,47) - A virágvasárnap tartalma nemcsak gazdag, de ívelt is az öröm és a szenvedés, az ünneplés és a gyász, a „Hozsanna!” és a „Keresztre vele!” kiáltások között. Az egyház ma odaáll a tömeg mögé, és maga is pálmaágak lengetésével ünnepli a Jeruzsálembe szamárháton érkező Krisztust, barkát szentel a bevonulás emlékére, de a felcsendülő szenvedéstörténet gyászát és fájdalmát is átéli.
2015-03-24 Forrás: Vatikáni Rádió
A Hajdúdorogi Görögkatolikus Érsek-Metropólia közleménye - 2015. március 23-án hétfőn a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházban ünnepélyes keretek között kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését.
2015-03-15 Forrás: Magyar Kurír
A Nikodémussal történt éjszakai beszélgetés során hangzik el Jézus egyik legszebb és legmegrendítőbb mondata, amelyet nagyböjt negyedik vasárnapján János könyvéből hallunk: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
2015-03-12 Forrás: Vatikáni Rádió
Ferenc pápa szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartotta meg a szokásos általános kihallgatást és tovább folytatta a családról szóló katekézisét. A mostani hetedik alkalommal ismét az idősek világát érintette.
2015-03-03 Forrás: Magyar Kurír
Majnek Antal munkácsi megyéspüspököt kérdeztük arról, hogyan élnek Kárpátalján az emberek, milyen félelmeik és reményeik vannak, hogyan tudunk segíteni gondjaikon ebben a nehéz időszakban.
2015-03-01 Forrás: Vatikáni Rádió
Amikor Jézus meghívta tanítványait, hogy kövessék őt, már ismerte a puszta magányát, a kísértés valóságát, de ismerte az Atya szózatát, ismerte az újra meglelt paradicsomi békét, az angyalok hódolatát is. A tanítványok Jézus útját követik, bár látszólag fordított logika szerint: előbb a csodák, a gyógyulások, a helyreállított világ ösvényein, s csak azután, bár gyengén és bűnösen, a keresztút pusztaságában.
Keresztény Magyarország Portál - Nap Szentje - 2015. Április 1.


Nap szentje: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Châteauneuf d'Isčre, 1053. +Grenoble, 1132. április 1.

Kevés püspök élt át olyan hosszú kormányzási időt, mint grenoble-i Hugó, méghozzá egy nehéz, viszályokkal teli időszakban. A 11. század vége és a 12. század első harmada Nyugat egyháza számára válságos időt jelentett: a pápaság, amely tudatában volt ama veszélyeknek, melyek az egyházi javakat és a papság erkölcseit fenyegették a feudális társadalmi rend részéről, megnehezült feltételek között küzdött Péter hajójának megmentéséért; a német császár pedig, aki még mindig a legfőbb világi hatalom karoling felfogását képviselte, minden fáradozását megsemmisítette. Nem kevésbé volt kemény az egyházmegyei síkon folyó harc, melyben Hugó a ,,reformpárt''-hoz csatlakozott: arra érezte indíttatva magát, hogy visszaállítsa püspöki székének világi hatalmát, és segítséget nyújtson a papok képzésében és fegyelmében bekövetkezett hanyatlással szemben. A világi hatalmasok (főnemesek, várurak és azok a nemesek, akik valamennyien többé-kevésbé ellenséges érzelműek voltak a pápával szemben) az egyházi javak eltulajdonításából nem csekély hasznot húztak.
Keresztény Magyarország Portál - Napi Evangélium - 2015. Április 1.


Nagyszerda

A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?”

Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?”

Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”

Mt 26,14-25
Keresztény Magyarország Portál - Napi Ige - 2015. Április 1.

Jn 18,33–40

"...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... Mi az igazság?" (37-38). János evangéliumában az igazság Jézus (Jn 14,6), de sokszor egy fogalom, amit inkább lehetne "valóságnak" nevezni: az a helyzet, amikor az ember rádöbben arra, hogy mi is van vele és körülötte. Pilátus azonban egészen mást ért alatta: azt a filozófiai fogalmat, ami valójában, az emberi világban a bűneset óta soha nem is létezett. Pilátus nem látja a fától az erdőt. Az igazságtól, amelyet neki kellene szolgálnia ma délelőtt Jeruzsálemben, az Igazságot, aki életet adhatna neki. A hitetlenség mindig meghasonlás.
RÉ 344 MRÉ 217 Ez 38Aranymondás:

A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 Jn. 2, 17
Teológus válaszol
Képeslapküldés
Aktuális:
4°C
Gyengén felhős
Holnapi időjárás:
Eső
min:1°C max:9°C
Keresztény Magyarország Portál 2013-12-23

Melyik ajándékot szeretnéd Jézusnak adni ezen a karácsonyon?
A bizalmamat!
Első helyre teszem az életedben!
Jézusnak odom a szívemet!
Más embereket is Jézushoz vezetek!
Keresztény Magyarország Portál 2013-10-02

Ki volt aki látta őrangyalát és mindig előre engedte?

Szent Ferenc
21%
Kalkuttai Boldog Teréz
10%
Boldog Batthyány-Strattmann László
41%
Szent Rita
28%
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép