Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal
Keresztény Magyarország Portál - Főoldal - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Domonkos, Dominika napja
6 felhasználó online
0 tag, 6 vendégKépek a galériából

Spanyol lépcsőn sétálva
Árnyék
Keresztény Magyarország Portál - Keresztény vallások összefoglaló oldala!
Vallási hírek
2015-08-01 Forrás: Magyar Kurír
Vagy mit nem tesz? Nem oszt kenyeret. Pedig már egyszer osztott, sőt kétszer. Először mannát, kenyérszerű fehér valamit az égből, amikor népe vándorolt és éhezett – megmutatta, hogy gondviselő Istenük. Sokáig. Évekig. Mégis mennyi lázadás, elpártolás volt a jóllakatott nép válasza. Jézus megáldja a kenyereket és halakat, imádkozik felettük, de nem a mannacsodát ismétli. Nem akarja rendszeresen táplálni a népet, hanem prófétai jelet cselekszik.
2015-07-26 Forrás: Vatikáni Rádió
Vasárnapi evangéliumunkat, a kenyérszaporítást János változatában, olvashatjuk úgy, mint egyfajta bevezetőt, figyelmeztető jelet: mindjárt Jézus csodálatos beszéde következik az élet kenyeréről, és kísér minket három vasárnap. Vagy: olvashatjuk párbeszédben Márk evangéliumával, amelyet János valószínűleg már ismert, s amelyet saját hangsúlyaival gazdagított. Utóbbin fáradozunk kissé most.
2015-07-19 Forrás: Magyar Kurír
1. Nem szorul bizonygatásra: nagyon hangos világban élünk. Zajos maga a környezetünk: az autóáradat, a riasztók hangja, a repülők, a szomszéd ajtajának rendszeres becsapása, stb. Ezt a zajt tovább növel(het)jük mi magunk is: állandó beszéd; akkor is megy a televízió, miközben étkezünk; tömegközlekedési eszközön vagy utcán akaratlanul halljuk mások telefonbeszélgetését, stb.
2015-07-12 Forrás: Vatikáni Rádió
Márk evangélista szerint Jézus arra választotta ki a tizenkettőt, „hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket” (3,14). Eddig „vele voltak” szárazon és vízen, gyógyítások, ördögűzések, sőt halottak feltámasztásának tanúiként. Most „elküldi” őket, hogy prédikáljanak.
2015-07-04 Forrás: Magyar Kurír
A mester mellett tanulással eltöltött hosszú évek után három növendék útnak indult, hogy teljesítsék küldetésüket. Évek múltán visszatértek, hogy beszámoljanak az elért eredményekről. A megöregedett mester maga mellé ültette a fiatalokat, mert fájós lába miatt már nem tudott állni.
2015-06-28 Forrás: Vatikáni Rádió
Az évközi 13. vasárnap evangéliumának hosszabb változata két történetet fűz egybe: a vérfolyásos asszony gyógyításának, és egy kislány feltámasztásának elbeszélését. Tizenkét éve szenved az asszony, tizenkét éves a lány is. Az asszony hittel lép Jézushoz – „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok!”.
2015-08-01 Forrás: Vatikáni Rádió
Vannak történetek, amelyeket képtelenség megérteni, hacsak nem kezdjük őket Ádámtól-Évától mesélni. Szinte kénytelenek vagyunk vissza-visszanyúlni, újra meg újra visszautalni, mint egy hosszú sorozat legújabb részét látva, amikor megjelenik egy valahonnan ismerős szereplő. Amikor János evangélista feljegyezte Jézus hosszú beszédét a kenyérszaporítás után, a beszédbe, Jézus és a hallgatóság párbeszédébe szinte állandóan belelátott még egy sor másik történetet.
2015-07-26 Forrás: Magyar Kurír
Az evangélium történeteit olvasva három időréteg fejlik fel előttünk. Akkor értjük őket jól, ha rá tudunk pillantani mind a háromra. Így vagyunk a mai vasárnap evangéliumával, a csodálatos kenyérszaporítás történetével is. Az első réteg: maga az esemény, az abban résztvevőkkel együtt. A második: ahogy ezt a történetet később leírták és a századokon át újra meg újra értelmezték, elmélkedve róluk. Végül a harmadik: hogyan olvassuk ma? mit üzen vele Jézus a mi korunknak, nekünk?
2015-07-19 Forrás: Vatikáni Rádió
Jézus pihenni hívja tanítványait egy magányos helyre, de az emberek megelőzik őket. Vége az egyedüllétnek, Jézus újra tanít. A tanítványok helyében talán egyfajta csalódást is éreznénk. Kétségtelen, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogy Jézus várta vagy tervezte. Tetteinek ugyanakkor a megváltozott körülmények közepette is érvényes belső logikája van: törődik a tanítványaival, majd törődik az utána siető emberekkel.
2015-07-12 Forrás: Magyar Kurír
Visszagondolok az elmúlt vasárnapi evangéliumi szakaszra (Mk 6, 1–7) – a názáretiek „csodálkoztak”, hogy „miféle bölcsesség ez, mely neki adatott”, és lassan bezárult a szívük. „Megbotránkoztak benne”. Előítéletük miatt elmulasztották a találkozás lehetőségét az Istennel.
2015-07-04 Forrás: Vatikáni Rádió
Márk evangélista szívesen mutatja be, mennyire szereti a tömeg Jézust. Kafarnaum környékén újra meg újra szinte moccanni sem lehet Jézus körül, alig lehet hozzáférni, hozzá elérni, az emberek annyira keresik a vele való találkozást (vö. Mk 1,33; 2,2; 4,1párh.; 5,25köv), útjának végén, Jeruzsálemben pedig egy ideig a nép iránta tanúsított szimpátiája az, ami feltartóztatja a nép vezetőinek gonosz tervezgetését (vö. Mk 11,18; 14,1-2).
2015-06-28 Forrás: Magyar Kurír
Ebben az évben Szent Iréneusz püspök emléknapja a vasárnap miatt elmarad. Annak a nagy hitvédő püspöknek, aki Adversus haereses, avagy az Eretnekségek ellen c. művének 5. könyvében vehemensen védelmezi a gnosztikos tanokkal szemben az emberi test feltámadásáról szóló keresztény tanítást.
Keresztény Magyarország Portál - Nap Szentje - 2015. Augusztus. 4.


Nap szentje: VIANNEY SZENT JÁNOS

Dardilly (Lyon mellett), 1786. május 8. +Ars, 1859. augusztus 4.

Ritkán volt alázatos, sőt megalázott embernek ily nagy dicsőségben része: egy kicsi, tudatlan szolgagyerekből, aki istállóban aludt, a mindenható Isten sokféle próbatét által látnokot és csodatévőt nevelt magának, és szentté tette őt. Jean-Baptist Marie gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába esett. Tizenegy éves volt, amikor otthon, a szobájukban ,,a nagy óra alatt'' először járult szentgyónáshoz egy papnál, aki megtagadta az alkotmányra teendő esküt. Utána éjnek idején járt hittanórákra, ahol a kolostorukból elűzött, civil ruhát öltött apácák tanították. Első szentáldozáshoz egy homályos pajtában járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, egy nagy szénásszekeret húztak. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyjának ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. Ezért alig tudott írni és olvasni. Nem volt tehetséges, és amit tanult, azt is nagyon hamar elfelejtette.

Keresztény Magyarország Portál - Napi Evangélium - 2015. Augusztus. 4.

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak.

De Jézus azonnal megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!” Ő azt mondta: „Jöjj!” Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!” Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak.

Mt 14,22-36
Keresztény Magyarország Portál - Napi Ige - 2015. Augusztus. 4.

2Móz 18

"Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izráelért..." (8). Isten sok jót ad, de vannak gyötrelmes időszakok is az életben. A mennybe szóló belépő árát Jézus Krisztus fizette meg gyötrelmes életútjával. Értünk, helyettünk és miattunk halt meg a kereszten. Jetró válasza Mózes bizonyságtételére: "Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más istennél..." (11). Mi tudjuk?
RÉ 502 MRÉ 486 Mk 2,1–12Aranymondás

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Jn.8,16
Teológus válaszol
Képeslapküldés
Aktuális:
30°C
Tiszta
Holnapi időjárás:
Főként napos
min:20°C max:33°C
Keresztény Magyarország Portál 2013-12-23

Melyik ajándékot szeretnéd Jézusnak adni ezen a karácsonyon?
A bizalmamat!
Első helyre teszem az életedben!
Jézusnak odom a szívemet!
Más embereket is Jézushoz vezetek!
Keresztény Magyarország Portál 2013-10-02

Ki volt aki látta őrangyalát és mindig előre engedte?

Szent Ferenc
21%
Kalkuttai Boldog Teréz
10%
Boldog Batthyány-Strattmann László
41%
Szent Rita
28%
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép