Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal
Keresztény Magyarország Portál - Főoldal - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Emil, Csanád napja
7 felhasználó online
0 tag, 7 vendégKépek a galériából

Bonyhádvarasdi oltár
XXII. János
Keresztény Magyarország Portál - Keresztény vallások összefoglaló oldala!
Vallási hírek
2015-05-17 Forrás: Magyar Kurír
„Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment” – két fehér ruhába öltözött férfi, angyal szólította meg ezekkel a szavakkal az égre meredő tekintetű apostolokat, akik tekintetükkel a fölemelkedő Jézust kísértek.
2015-05-13 Forrás: Christianae
A templomi „illemszabályok” az Isten és a hívő közösség iránti tiszteletből következnek. Az alábbi szempontok segítségével átgondolhatod, van-e olyasmi, amire jobban kellene figyelned:
2015-05-10 Forrás: Vatikáni Rádió
A tanítványok emlékezetében különleges erővel maradtak meg az utolsó este, a búcsúvacsora szavai és gesztusai. A keresztre feszítést többségük nem élte át személyesen. A feltámadás utáni találkozások azt erősítették meg bennük, azt tették érthetővé, amit lényegében már tudtak, de mégsem értettek.
2015-04-26 Forrás: Magyar Kurír
Jó pásztor vasárnapján az evangélium mindig olyan „pásztoros”, János evangéliuma azonban mélyebbre vezet bennünket a pásztor képbe. Tudjuk: a pásztor a Szentföldön előtte jár a nyájának, kurjantásaival, „szavával” vezeti őket, szaktudásán múlik, hogy találnak-e egy kis legelni valót, időben vízhez jutnak-e. A pásztor ismeri a rá bízott nyájat, védelmezi, számon tartja. Fontos neki.
2015-04-18 Forrás: Vatikáni Rádió
Lukács evangélista egyetlen hosszú napba sűríti a Feltámadottal való találkozások történetét: reggel a sírnál „csak” egy angyal ad hírt az asszonyoknak, viszont délután az emmauszi úton, majd este újra Jeruzsálemben, maga a Feltámadt Jézus jelenik meg a tanítványoknak.
2015-04-12 Forrás: Magyar Kurír
Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 20,19–31) Jól ismert részt hallunk ma az evangéliumból: Tamás apostol kételkedik Jézus feltámadásában. Görögkatolikus testvéreink ezt a vasárnapot Tamás-vasárnapnak nevezik. Mi fehérvasárnapnak hívtuk, de a Szentatya óhajának megfelelően 2000. május 5. óta, az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.
2015-05-17 Forrás: Vatikáni Rádió
Jézus tanítását, személyének titkát különleges módon foglalta össze az utolsó vacsora emléke. A keresztre feszítés emlékével együtt ez lett a kereszténység legfontosabb jelképe.
2015-05-10 Forrás: Magyar Kurír
Elrendelem azok megkeresztelését, akik szemünk láttára most beteltek Szentlélekkel, és ennek jeleként nyelveken beszéltek és magasztalták Istent – mondta Péter, az Anyaszentegyház első feje, és úgy is lett. Milyen alapon tehette ezt ez az egykori halászember, kitől kapott Péter ilyen jellegű és ekkora hatalmat, hogy akár emberek megkeresztelését (olyanokét, akik akarják) csak úgy, egyik pillanatról a másikra elrendelhette? Válaszomat nem nyújtom el: Krisztustól.
2015-04-26 Forrás: Vatikáni Rádió
„Én vagyok a jó Pásztor” – mondja Jézus. Szavait János evangélista tolmácsolja, a szeretett tanítvány, aki nem szűnik meg elmélkedni, szívében imádkozni azon a titkon, hogy ki is az ő Mestere. Evangéliumában sorra olvassuk Jézus válaszait: „én vagyok”, mondja, „az élet kenyere”, „a feltámadás és az élet”, „a szőlőtő”, „az út, az igazság és az élet” és így tovább.
2015-04-18 Forrás: Magyar Kurír
Számomra egyik népénekünk fogalmazza meg a legtömörebben, hogyan is játszódhattak le a feltámadt Jézus találkozásai övéivel. „Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben / Jézus magát úgy jelentgeti már…”
2015-04-12 Forrás: Magyar Kurír
Hatodik alkalommal rendezték meg az Isteni Irgalmasság országos konferenciáját április 11-12-én a váci egyházmegyei Nyáregyházán. Az isteni irgalmasság imaközösség meghívására hazánkból és külhonból zarándokok százai ünnepelték Beer Miklós váci püspökkel az első nap szentmiséjét.
2015-04-12 Forrás: Vatikáni Rádió
Fósz hilarion – „szelíd fény”: így kezdődik a keleti egyház egyik ismert himnusza, amely a Feltámadottat szólítja meg. Ez a szelíd ragyogás végül is maga a Feltámadt Krisztus, Isten „kegyelmes” vagy „irgalmas” jelenléte. De ez a szelíd ragyogás, Isten gazdagságának fénye, illetve Isten öröme csillan meg a húsvéti evangéliumokban is.
Keresztény Magyarország Portál - Nap Szentje - 2015. Május 28.


Nap szentje: Szent Vilma - DE RODAT SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő

Saint-Martin de Limouze, 1787. szeptember 6. +Villefranche, 1852. szeptember 19.

Emilia-Maria-Vilma de Rodat ahhoz a vidéki nemességhez tartozott, amelynek a 19. századi Franciaország néhány szeretetre méltó alakját köszönheti. 1787. szeptember 6-án született Dél-Franciaországban, a rodezi egyházmegyében lévő Saint-Martin de Limouze plébánia Druelle nevű családi székhelyén. Kisgyermek korában anyai nagyanyjára bízták, és gyermekségének legnagyobb részét Ginal várkastélyban töltötte. Nevelését nagynénje, Agathe de Pomairols vizitációs nővér vette át, akit a forradalom elüldözött kolostorából. Emília gondos képzést és mélyreható, kissé szigorú vallási nevelést kapott tőle. Már igen fiatalon buzgón szentelte magát az imádságnak, és úgy tűnik, misztikus élményei is voltak. Már akkor erős szeretetet tanúsított a szegények iránt. Tizennegyedik évétől kezdve mégis kifejezetten világias korszakot élt át, és sokféle, bár teljesen ártatlan szórakozás és élvezet ejtette rabul. Ez a korszak 1804 úrnapján ért véget, amikor hirtelen visszatért a korábbinál mélyebb vallási életéhez.
Keresztény Magyarország Portál - Napi Evangélium - 2015. Május 28.


Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak: "Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt Felelte: "Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: "Menj, a hited megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52
Keresztény Magyarország Portál - Napi Ige - 2015. Május 28.

1Móz 9

"Isten megáldotta Nóét és fiait..." (1). Az áldás az élet továbbvitele, Isten meggazdagító erejének, jelenlétének és hatalmának ajándéka. Csak felülről jöhet Isten legnagyobb áldása, hogy szeretetével velünk van. Ezt a jelenlétet legteljesebben Fiában adta nekünk (Jel 5,13). "Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám" (RÉ 463), hogy ne csak bennem, hanem körülöttem is áradhasson az új élet áldása.
RÉ 236 MRÉ 392 ApCsel 3,1–10


Aranymondás

Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Mt 5, 23–24
Teológus válaszol
Képeslapküldés
Aktuális:
16°C
Sűrűn felhős
Holnapi időjárás:
Napos
min:11°C max:23°C
Keresztény Magyarország Portál 2013-12-23

Melyik ajándékot szeretnéd Jézusnak adni ezen a karácsonyon?
A bizalmamat!
Első helyre teszem az életedben!
Jézusnak odom a szívemet!
Más embereket is Jézushoz vezetek!
Keresztény Magyarország Portál 2013-10-02

Ki volt aki látta őrangyalát és mindig előre engedte?

Szent Ferenc
21%
Kalkuttai Boldog Teréz
10%
Boldog Batthyány-Strattmann László
41%
Szent Rita
28%
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép