Pannonhalma, Bencés Apátság

A bencés rend legkorábbi magyarországi alapítású kolostora, a középkor végétõl kezdõdõen a bencés apátságok élén álló fõapátság. Pannonhalma millenniumi ünnepségéhez […]

Ópusztaszer, Pusztaszer, Bencés kolostor

A pusztaszeri bencés monostor változatos építéstörténetében több periódus körvonalazható. Az ásatások során három különböző típusú templomot tártak fel a kutatók. […]

Ócsa, Premontrei kolostor

A királyi alapítású monostorok közé tartozó ócsai premontrei prépostság temploma középkori templomépítészetünk jelentős és egyik legépebben megmaradt emléke. A szentélyében […]

Nyírbátor, Ferences kolostor

A Báthoriak birtokához tartozó Nyírbátorban a ferencesek korai jelenlétével számolhatunk, már a XIV. században letelepedtek. Elõbb az obszervánsok építettek maguknak […]

Nagyvázsony, Pálos kolostor

A késõ-gótikus udvari formakincset közvetítõ, Mátyás-kori rendi építõtevékenység legnagyobb emlék csoportja Nagyvázsony környezetében alakult ki. Az itt létrejött pálos mûhelyek […]

Nagykanizsa, egykori ferences rendház

A XIV. században Szent Margit tiszteletére emelt kõtemplom köveit a mai római katolikus barokk templomba építették be. 1423-ban ferences rend […]

Márianosztra, Pálos kolostor

A középkori alapítású kolostor jelentõségét mutatja, hogy innen alapították a rend elsõ Magyarországon kívüli kolostorát, Európa egyik legismertebb zarándokhelyét, a […]

Majk kamalduli remeteség

A közép-európai kamalduli remeteségek egyik legszebb és jelentõs részleteiben épen megmaradt barokk példájaként említhetõ kolostor cellaházait gazdag címer sorozat díszíti, […]

Lébény, Bencés apátsági templom

A XIII. század legelején épült bencés apátsági templom a korszak hazai templomépítészetének egyik legkiemelkedőbb és legépebben megmaradt emléke. Mûvészeti szempontból […]