Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Csukor Árpád üzenet mindannyiunknak! - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Elenonóra napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Fentről lefelé
Szent Imre (1000/1007-1031
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
1239. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-16 19:03
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (évközi 6. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki –
„tanítványaira emelte tekintetét
és megszólalt … „ (Lk 6, 20)
Ma is szól hozzánk, amikor elmondja
beszédét a boldogságokról… (Lk 6, 20-23).
A nyolcról, - amit Lukács négybe sűrít össze.
Számunkra nagyon fontos, hogy
Jézus mondja boldognak a felsoroltakat.
Mindenki más, aki emberként ezt teszi,
eleve csak hiteltelen lehet!

A boldogság-mondások
táblák életutunk mentén.
Irányt jelölnek, merre kellene tartanunk.
Tudatosítva bennünk, hogy Isten az ura
és megoldója minden élethelyzetnek.
Nem azt mondja, hogy törekedjünk
a szegénységre,
a sírásra és az üldöztetésre.
Azt hangsúlyozzák,
hogy nem minden törekvés helyes,
ami a világbeli kellemes közérzetet,
annak langyos melegét, a fogyasztói ideált
szeretné megközelíteni.
Jézus szavai a jó és boldog életről szólva
szinte a feje tetejére állítja
a boldogság meghatározását.
Valójában Szívének
belső világát tárják elénk.
Ezek a felsorolt boldogságok:
komoly kihívások.
Szöges ellentétben állnak mindazzal,
- manapság sokkal inkább, mint bármikor, -
amit általában a boldogságról gondolunk.

Ezek a jézusi „boldogok, akik... ... , "
az életünknek olyan helyreigazítását adják,
nyújtják felénk, - oly szeretettel és óvón, -
amihez bátran odaigazíthatjuk életünket.
Ugyanakkor kihívások is ezek egyben.
Istenünk minket boldognak teremtett.
Nemcsak kis boldogságokat
képzel számunkra,
hanem az egész boldogság teljességét.
Ez a teljesség és beteljesedés
Istenünk nekünk szánt ajándéka.
Amihez,
hogy valóban eredményt hozzon,
- erőnkhöz mérten, -
nekünk is hozzá kell járulnunk.
Ettől válik életünk emberhez méltóvá.
Éppen ezért mi sohasem pendülhetünk
egy húron a földi gazdagsággal.
Mindig a szegényekkel,
- akik Jézus szerint is
mindig lesznek közöttünk, -
és a jogfosztottakkal kell tartanunk.
Ha komolyan vennénk a boldogságokat,
- abban a megfogalmazásban,
amiben Jézus elénk tárta, -
teljesen szertefoszlana
a világ elnyomó fölénye,
és e fölény miatt érzett félelem és aggódás.
Ha Krisztus életünk folyamán
valóban az útitársunk,
akkor boldogan és aggódás nélkül
közvetíthetjük üzenetét
minden szegénynek,
minden boldogtalannak.
Főleg szívvel! És segítő kezünkkel!
Ha a boldogító Krisztus velünk,
mi rossz történhet ellenünk?
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=DNRm4OcIvHs&t=3s
Liszt Ferenc: Krisztus oratórium - 6. A boldogságok:
https://www.youtube.com/watch?v=hkU992clfn8
1238. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-09 11:53
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és
akkor Péternek mondta, -
itt és most pedig Neked és nekem mondja:
„Evezz a mélyre!” (Lk 5, 4)
Vagyis: ismerj meg jobban engem.
Ha megismertél, - jobban fogsz szeretni.
Ha jobban szeretsz, - biztosabb,
hogy tökéletesebben fogsz követni is!

Hányszor előfordul életünkben,
hogy csak felületesen ismerünk meg valakit.
Az első látásra semmitmondó egyéniséget
azután őt jobban megismerve
egyre többre tartjuk és becsüljük.
Jézussal is, - annyi ember
pusztán futó ismeretséget köt.
Valójában minden Krisztus-ismeret így kezdődik.
A nagy baj az, ha valaki le is ragad ennél.
És sajnálatos módon
nem is akarja Őt jobban megismerni.
Akiket már valamelyest is megérintett
Krisztus megismerése, azoknak szól a parancs:
Evezz a mélyre! Mert akkor fog megtelni életed
a megtapasztalt Isten bő áldásával!
Ehhez szükséges nagyon gyakran kinyitni
az Isten Szavát, a Bibliát.
De nem felületesen, - mint talán eddig!
Hanem a mélyre evezve! Benne elmerülve!
Nem csak valami vallásossági formaként.
Hanem a jézusi ösztönzés biztatásával:
„Evezz a mélyre!”
Ezzel fog megnyílni az Isten gazdagsága,
amely nem remélt eredménnyel jutalmaz.

Ehhez társuljon az imádság!
Aki a Bibliában szólt hozzánk,
neki válaszolunk az imádságban.
Valahányszor imádságra kulcsoljuk kezünket
és felemeljük szívünket,
tegyük ezt a jézusi biztatás értelmében:
a mélyre evezve!
Imádkozzuk bele magunkat az imádságba!
Enélkül egy helyben topogás marad
keresztény életünk.
Minden reményünket felülmúló
áldás vár reánk,
ha mélyére tudunk evezni imaéletünknek.
Nem fogjuk elérni az Isteni áldás ajándékait,
ha nem evezünk mélyre
a Szentírásban és imádkozó életünkben!

Oly drágák és kegyelemközlőek azok a percek
és órák gazdag áldásai, melyeket
az ember Istenével négyszemközt él meg.
Titkon, lelki ajtónkat behajtva,
belső világunk szobájába elzárkózva,
magányos imádságba és Bibliaolvasásba merülve.
Ezekben egyre mélyebbre evezve!
Ezt nem pótolhatja semmi más!
Az Istenre találás, a megtérés, - csak a kezdet.
Tovább kell haladni, egyre mélyebbre evezni!
Egyre jobban befelé, - az Isten országába!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
farsangra:
ferencesek öröme:
https://www.facebook.com/franciscansindia/videos/1996628540387281/UzpfSTEwMDAwMzY2NjQ4OTQ3MjoxNTQ5ODc5MjU4NDc3NjA5/?eid=ARCms8Zhtrm93_YXz_6wWj-xkCnP9LJi-z9SV1q2VGFndZlg8nxXyrYRT2LZP3rsb-R7j2yY2iHNj1jE
1237. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-02 10:26
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavai után
a názáreti zsinagógában haragra gerjedtek,
felvezették Őt „arra a hegyre,
amelyen városuk épült,
a szakadék szélére, hogy letaszítsák.
De ő áthaladt közöttük,
és eltávozott.” (Lk 4,30)

Beszédét hallgatva
nem tudták elfogadni az igazságot,
amit róluk mondott.
Néha nekünk is nehezünkre esik
mások véleményét hallanunk.

Jézus, - Názáretben felfedte igazi kilétét.
Honfitársai nem tudták,
nem akarták elfogadni.
Az egyszerű ács fiát látták Benne.
Jézus nem ijedt meg a rárohanó
őrjöngő tömegtől, egyszerűen otthagyta őket.
Nem lett volna értelme szembeszállni velük.
Erőszakos magaviseletük a lelkükben levő
békétlenségről, gyűlöletről árulkodott.
Mindig így volt. Ma is így van.
A szelíd és csendes igazsággal szemben
mindig vannak,
akik a gyűlöletet, a botrányt keresik.
Akiknek a megosztás a mindenük.
Velük szemben a szelídség, a csend
és az értük való imádkozás a helyes út.
Jézus szelíd hangja teszi ma is lehetővé,
hogy értsük a félreértéseket,
hogy meglássuk a hazugság atyja,
a zavarkeltő, a gonosz cselekedetét
mely igyekszik szétrombolni a család,
a nemzet, a társadalom békéjét és egységét.

Azzal a magatartással szemben,
mely nem tudja
vagy nem akarja látni az igazságot,
- marad a hallgatás és a csend.
A csend az, ami győzött, - ott a Kereszten is!
A Jézus csendje!
Mostanában, - ezekben a hónapokban, -
talán jobban, mint bármikor előfordul ez,
még a családok életében is.
Így van ez a nemzet és a nemzetek életében is.
A Jézus-követő képes megtalálni az igazságot,
- azt világosan el is mondja, -
s ha látja, hogy nincs értelme, - hallgat.
Az igazság alázatos, csendes,
az igazság nem zajos.
A keresztény embernek méltósága kell legyen!
Mely Isten erejébe vetett horgony.
Azokkal szemben, akik csak botrányt akarnak,
csak megosztást képesek teremteni,
rombolásra törnek, - a csend marad.
És az értük való ima.
Bárcsak meg tudnánk valóban különböztetni,
hogy mikor van a beszéd ideje
és mikor a hallgatásé!
És ezt egy életen át, - megélni!
A munkában, otthonainkban,
a társadalomban, - egész életünk folyamán.
Így leszünk egyre jobban Krisztus-követők!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=pVfTE55V9_s
1236. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-26 18:55
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (évközi 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
akiben beteljesedtek a próféták jövendölései.
Mikor már híre elterjedt és tanított
a zsinagógákban, eljutott oda,
ahol nevelkedett, - Názáretbe.
Szombaton a zsinagógába ment
és a szertartás részeként
felolvastattak vele egy részt az Írásból.
Amit választott, Izajás prófétától az a rész,
mely Isten Fölkentjének jövetelét hirdeti meg.
Annak elérkeztét, aki majd szabadulást hoz.
Jézus pedig a hozzáfűzött magyarázatban
a jövendölést önmagára vonatkoztatja:
„Ma beteljesedett az Írás,
amelyet az imént hallottatok.” (Lk 4,21)

A megváltás műve, Isten Országa,
Jézus személyében,
az Ő fellépésével kezdett megvalósulni.
Tanítványokat azért hív Jézus,
hogy tanúskodjanak arról, amit tanított és tett.
Bennünket is arra hív,
hogy legyünk tanúi a világban.
Nekünk pedig engedelmeskednünk kell
ennek a küldetésnek, annak érdekében,
hogy Isten Országa megvalósuljon.
Manapság sokan elfogadnák Jézus örömhírét,
üzenetét eleven és szikrázó erőnek.
Ám az Egyházat élet idegennek tekintik.
Vajon érzéketlen lenne az Egyház
az emberek gondjaival szemben?
Nem tudna már helyes útravalót
adni az emberiségnek?
Egyáltalán, - lehet újra jelentős
társadalmilag az Egyház?
Igen, lehet! Kell is legyen!
De csak akkor, ha önkritikusan és őszintén,
tagjaiban visszatér Jézus üzenetéhez.
Tagjaiban is, - egészében is,
az Isten Ország megvalósításán fáradozzon.

Mindezt figyelembe véve
elmondhatjuk, hogy az Írás
Jézusban valóban beteljesedett?
Jézus tanításának központi mondanivalója
az Isten Országa, amely Benne, szavaiban,
cselekedeteiben, egész személyében
már jelen van. Jelen van és terjed
az Istenország eszméje olyan emberek között,
akik hagyják, hogy Jézus üzenete vonzza őket.
Ez az eszme kiterjed az egész emberre,
és nemcsak a lelkére.
A szociális alapfeltételek pedig
a vallásosság ismertetőjelévé válnak.
Ebben az értelemben az Egyház
Isten szeretetének jele kell, hogy legyen.
Ez a szeretet azt jelenti,
hogy igent kell mondanunk a másik emberre.
Az Egyháznak pedig szembe kell szállnia
mindenféle embertelenséggel
az emberek szabadsága érdekében.
Az Egyház feladata, hogy gondoskodjék arról,
hogy a hit és Isten Országának megnyilvánulása
ne maradjon bezárva a templom falai közé.
A hitnek olyan cselekvéshez kell kapcsolódnia,
amely az emberek szabaddá tétele által
Isten Országának megvalósulását segíti elő.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=CBVP7YxN9Wo
1235. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-24 21:01
Árpád
Hozzászólások: 892
A keresztények egységéért
imádkozunk ezen a héten.
Alapige ebben az évben
Mózes 5. könyvéből:
„Az igazságra és csakis az igazságra
törekedj…” (MTörv 16,20)
A kezdőnap, - vasárnap, - egyben az
üldözött keresztényekért való
imádkozás napja is volt.

Bármely felekezetben is éljünk,
az a kegyelmi ajándék,
amit Istentől kapunk
nem csak a mi tulajdonunk,
ami szinte jár nekünk.
Nem lehetünk vakokká a többi
kereszténynek adatott ajándékok iránt.
Sőt bűn megvetni azokat és azt gondolni,
hogy ők kevésbé Isten gyermekei.
Kapott ajándékainkat
meg kell osszuk másokkal!
Pontosan ezért kaptuk. El kell ismerjük
a saját keresztény közösségünkön kívül kapott
isteni áldásokat és kegyelmeket.
Az egységért való imádkozásunk
arra is ki kell terjedjen,
hogy vágy legyen a szívünkben arra nézve,
hogy részesüljünk a többi keresztény közösség
Istentől kapott ajándékaiban!
Az egységhez vezető úton akkor haladunk
biztos léptekkel, ha ezeknek az ajándékoknak
tiszteletben tartásával és cseréjével
gazdagítjuk vallásos életünket.
Imádságos kegyelemmel teli estéket!
Szeretettel:

Árpád

https://www.youtube.com/watch?v=BX5eluhzz5o
1234. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-19 18:10
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (évközi 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
aki első csodájával
„Kinyilatkoztatta dicsőségét,
és tanítványai hittek benne.” (Jn 2, 11)
A kánai menyegzőn Édesanyja kérésére
a vizet borrá változtatta.
Ezzel kinyilvánította isteni erejét.
Azt, hogy segíteni akar az embereken,
meg akarja őket menteni.
Ez volt az első alkalom,
amikor Jézus megmutatta
isteni hatalmát.

A csodához, szinte segítségként
a szolgák megteszik,
amire az Úr utasítja őket.
Nem érthették miért kell vízzel
megtölteni a kőkorsókat,
mégis megteszik, amit Jézus kér tőlük.
Mi, - hiszünk-e abban,
hogy Jézus segít nekünk
mindazon gondjaink megoldásában,
amit eléje tárunk?
Megteszünk-e mindent,
akár érthetetlennek tűnő dolgokat is,
amit Jézus kér tőlünk?
E hit és készség nélkül soha nincs csoda.

Ott Jézus, - kinyilatkoztatta dicsőségét!
Ez a dicsősége Istennek,
- ott nyilvánvalóvá vált jelenléte.
Ez pedig újra és újra
megvalósul a világban, - azóta is.
Isten, - mintegy megdicsőít bennünket,
amikor bennünk
nyilvánvalóvá teszi önmagát.
Mi megdicsőítjük őt,
amikor nyilvánvalóvá tesszük őt
a világban, az emberek előtt.
Ez a keresztény hívő ember
elsődleges feladata.
Jézus, ott, - Kánában, -
a tisztálkodásra használt korsó
vizét változtatta borrá.
Majd utolsó vacsorán pedig,
megelőlegezve szenvedését és halálát
a bort változtatja át, - Szent Vérévé.
Ez a Vér tisztít meg minket a bűntől.
A kánai csoda tehát,
- az igazi megtisztulás első foka.
Itt, - a menyegzőn kezdődik el
a tanítványok szemének megtisztítása.
Ekkor kezdenek el hinni benne.
Saját hitünk is elválaszthatatlanul
össze kell kapcsolódjon
bűnös voltunk felismerésével,
abból kilépésünk elhatározásával.

A csoda a Boldogságos Szent Szűz
közbenjárására történt.
Nem tudjuk sem a szolgákról,
sem a násznagyról, sem a násznépről,
hogy végül is eljutottak-e a hitre.
A Szent Szűz hite bizonyos volt.
Ő Krisztussal volt eltelve,
az angyali üdvözlettől egész földi létén át.
A tanítványok a csoda láttán Jézust,
a hit által fogadták szívükbe.
Ez minden Krisztus-követő feladata!
Nem elég csak átformálni az életünket,
- rosszakból jókká.
Krisztus azt akarja, hogy lényegüljünk át,
mint azon a menyegzőn, - a víz borrá.
A szentmisén pedig a bor Vérré!
Változzunk teljesen krisztusiakká!
Igaz keresztényekké!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/107012-megtudtuk-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasanak-reszleteit

http://www.magyarkurir.hu/hirek/zarandokvonat-indul-csiksomlyoi-papai-misere

https://www.magyarkurir.hu/hirek/bojte-csaba-papa-erdelyi-latogatasarol-somlyon-fog-dobogni-az-egyhaz-szive

https://www.magyarkurir.hu/hirek/bator-botond-hargitafurdoi-palos-szerzetes-csiksomlyoi-papalatogatas-sok-meglepetest-okozhat

https://www.magyarkurir.hu/nezopont/marton-jozsef-professzor-papalatogatasrol-lepjunk-tul-naiv-provincialis-gondolkodasunkon
1233. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-12 20:30
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap!
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az én Jézusom a Krisztus, aki beállt
a bűnösök közé és megkeresztelkedett.
„Miközben imádkozott, megnyílt az ég,
és a Szentlélek leszállt rá látható alakban,
mint egy galamb.
Szózat is hallatszott az égből:
Te vagy az én szeretett Fiam,
benned telik kedvem!” (Lk 3, 21-22)
Ez az ünnep arra kell biztasson bennünket,
hogy örömmel ünnepeljük meg
és hálásan gondoljunk saját keresztségünkre.

A Jordán folyó vizében álló Jézus
csodálatos isteni kinyilatkoztatás részese.
Mintegy az Atya felszenteli
és bemutatja Őt.
Jelen van a Szentháromság egy Isten!
Úgy, - mint a mi keresztségünkben.
Mondhatni, - a Szentlélek a főszereplő.
Aki megsemmisíti
a minden embert terhelő eredendő bűnt.
Visszaadja a megkereszteltnek
az istengyermekséget.
Megszabadít a sötétség hatalmától.
Áthelyez minket a világosság,
vagyis a szeretet,
az igazság és a béke országába.
Abba az Országba, amiről Krisztus
a megkeresztelkedése után hirdeti,
hogy elközelgett hozzánk.
Így emel méltóságra minket is,
- keresztségünk!
Felettünk is, mintegy elhangzik:
„Ez az én szeretett fiam!”
Az pedig, hogy Isten gyermekei vagyunk,
óriási felelősséggel jár.
Ebben benne van az, hogy követnünk kell Jézust.
Neki, - törvényeinek engedelmeskedve
kell kialakítsuk magunkban vonásait.
A szelídséget, az alázatot, a gyöngédséget.
Ez egyáltalán nem könnyű feladat.
Mert körülöttünk szinte dühöng a bűn,
a gőg és a keményszívűség.
De lehetséges,
éppen a Szentlélektől kapott erővel!
A Szentlélek nyitja meg szívünket
az igazságra, a teljes igazságra.
Az embertestvér iránti szeretet nehéz,
ám mégis örömteli útjára irányítja életünket.
Megadja nekünk újra és újra
az isteni megbocsátás gyengédségét.
A Szentlélek élő és éltető módon van jelen
minden megkereszteltben, aki befogadja őt.
Ő imádkozik bennünk
és Ő tölt el lelki örömmel.
Ma, - Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, -
így gondoljunk saját megkeresztelkedésünkre.
Adjunk hálát ezért a fenséges ajándékért,
amiben Isten gyermekeiként újjászülettünk.
Újítsuk ma meg Jézushoz tartozásunkat!
Újból kötelezzük el magunkat,
hogy megkeresztelkedettként,
egyházunknak és annak az új emberiségnek
tagjaiként élünk, amelyben mindenki testvér!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Torma Ferenc - Ima
https://www.youtube.com/watch?v=ctQLqD7PJnw
1232. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-05 15:45
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap!
Urunk megjelenése, - Vízkereszt!

Az én Jézusom a Krisztus, aki kinyilvánította
magát a napkeleti bölcsek előtt,
kik a Csillag nyomán eljutottak Betlehembe,
és „ott látták a Gyermeket anyjával,
Máriával.” (Mt 2, 11)
Karácsonyra készülve mi is
majdnem négy héten át „láttuk Csillagát!”
Ez a mai ünnep pedig szorosan
kapcsolódik a karácsonyhoz.

Akkor azt ünnepeltük,
hogy a láthatatlan Isten
látható alakban jelent meg világunkban,
emberként született meg a földön.
Ma pedig azt ünnepeljük,
hogy a gyermekként világra jött Jézus
Istenként áll a világ előtt.
Mindkét ünnepen
kereső embereket látunk.
Karácsony éjjelén angyali énekszóra
betlehemi pásztorok indultak útra.
Ma pedig a Csillag fényét követő
napkeleti bölcseket látjuk,
amint szintén Jézust keresik.
A pásztorok és a bölcsek
teljesen különböző
élethelyzetű emberek.
Közös vonásuk az,
hogy ugyanaz a cél
vezette őket: megtalálni a Megváltót.
Az a fényes csillag
nemcsak a Gyermekre,
de a mai ünnepen, - rávilágít a bölcsekre is.
Kik fényes ragyogásában
rálelnek az Isten Fiára.
Az a csillag nemcsak az égen ragyogott,
szívükben is arra ösztönözte őket,
hogy induljanak útra.
Velük egy időben másoknak is feltűnhetett
ez a jelenség, -
mégsem ragyogta be szívüket,
hogy ők is útnak induljanak.
Az Istenhez vezető utat ma is,
- mindenkinek, -
beragyogja az égi Fény!
Annyi, de annyi jel mutat Istenre!
Ám kevesen ismerik Őt fel!
S oly kevesen indulnak el Feléje!
Ők pedig, - „a házba lépve, ott látták
a gyermeket anyjával, Máriával."
Ez a Gyermek az Isten egyszülött Fia!
Aki lemondott dicsőségéről,
és a földre jött, hogy értünk
meghaljon a Kereszten.
Közénk jött és szegénnyé tette magát,
hogy feltárja nekünk isteni dicsőségét,
amelyet teljes valóságában majd,
az örök hazában szemlélhetünk.
Kutassuk életünkben Isten jeleit,
amelyekkel hív és vezet bennünket.
Ha tudatára ébredünk annak,
hogy Ő vezet bennünket,
szívünket valódi és mély öröm tölti el.
Ennek nyomán szülessen erős vágy bennünk,
hogy találkozzunk Vele.
Mária, a Bölcsesség Édesanyja
irányítsa lépteinket,
világítsa meg döntéseinket,
és tanítson meg bennünket
szeretni mindazt, ami igaz, jó és szép!
Ő vezessen bennünket Fiához,
aki egyedül tudja betölteni az emberi ész
és szív legbensőbb vágyait.
Szeretettel:

Árpád

Leányfalusi Vilmos - Karácsonyi improvizáció 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_wfM8jG1yag
"A CHRISTMAS FANTASY" FOR ORGAN - JONATHAN SCOTT
https://www.youtube.com/watch?v=TtJZV5iJ3ds
1231. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-31 20:06
Árpád
Hozzászólások: 892
Az égi Banknál, a 2019 - es számú számlátokra,
átutaltam 365 nap szerencsét, egészséget,
jókedvet és szeretetet!
És sok - sok bölcsességet az elköltéséhez!
Az Úr áldása legyen ezen a tranzakciónkon!

Kalkuttai Szent Teréz anya szavaival
kívánom, hogy az újévben:
„Azt az Életet éld, amely:
egyetlen esély, - vedd komolyan!
Szépség, - csodáld meg!
Boldogság, - ízleld meg!
Álom,- tedd valósággá!
Kihívás, - fogadd el!
Kötelesség, - teljesítsd!
Játék, - játszd!
Érték,- vigyázz rá!
Vagyon, - használd fel!
Szeretet, - add át magad!
Ígéret, - teljesítsd!
Szomorúság, - győzd le!
Dal,- énekeld!
Küzdelem, - harcold meg!
Kaland, - vállald!
Jutalom, - érdemeld ki!
Élet, - éld!”

Kívánok mindnyájunknak,
mértéktartó, vidám szilvesztert,
és az Úrtól áldott, boldog Újesztendőt!
BUÉK = Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Szeretettel:

Árpád

A Tolcsvay testvérek alkotása,
2017 augusztusában Csíkszeredában:
https://www.youtube.com/watch?v=EG2-262kNcM
1230. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-29 21:43
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap!
(a Szentcsalád, - Jézus, Mária és József ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, -
aki 12 éves korában elmaradt szüleitől,
Amikor azok rátaláltak, nem értették szavait:
„nekem Atyám dolgaiban
kell lennem!” (Lk 2, 52)

Egy család életében,
nem mindig egyszerű tudomásul venni azt,
hogy az ifjak akarják megfogalmazni
a jövő üzenetét.
Még a Szentcsalád életében is mintha
megtorpanást jelentett volna Jézusnak,
szinte kamaszkori küldetéstudata.
A jövő azonban, - Őt igazolta!
Ebben a jelenetben szinte
saját kamaszkori engedetlenségünket
láthatjuk, - mintegy belevetítve.
Mert azoknak egy része is,
már a ma feladatait fogalmazták meg.
Kár, hogy mi olyan könnyen
adtuk fel álmainkat.
Pedig életünkből talán éppen
ezeknek az ifjúkori álmainknak
megvalósulásai hiányoznak.
Talán éppen ennek következménye,
hogy sorozatosan
a legrosszabb döntéseinket hozzuk.
Ezek a döntések pedig,
legtöbbször végtelenül tragikusak.
Különösen akkor,
amikor az élet és személy méltósága felett
a kényelmi szempontok érvényesülnek.

A Szentcsalád lelkiségéből kellene
minden családnak erőt meríteni!
Ezzel szemben családjainkhoz
nem a Három király érkezik
a hit, remény és szeretet ajándékaival,
hanem Heródes gyilkos pribékjei!
Akik még az Anyaméh Szentélyében
elvégzik gyilkos munkájukat.
Édes Hazánk pedig belezuhan,
mondhatjuk, - bele szégyenkezik, -
a népirtások gyilkos statisztikájába.
A kommunizmus 100 milliós,
a Holokauszt 6 milliós áldozata után,
már jóval meghaladja a 7 milliót,
az Anyaméh vesztőhelyén kioltott
magyar élet!
A megmaradt felnövekvő ifjúságot pedig
demoralizálja az elvált szülők
gyermeteg panaszáradata.
Amikor maguk a szülők
nyomorítják meg gyermekeiket,
valamiféle önigazoló nyavalygással.
Pedig szinte minden esetben
az életre szóló ígéreteik
becstelen be nem tartásáról van szó!
Bárcsak visszajönnének,
azok a régi, - kamaszkori, ifjúkori - álmaink!
Ha pedig nincs hozzá erőnk,
adjunk helyet a mai kamaszok
prófétai üzenetének.
12 éves Jézus Krisztus,
- kamaszok Királya, -
tanítsd nemzetünket!
Fegyelmezd a felnőtteket.
A növekedéshez és az engedelmességhez,
nyújtsd erődet,
mely szülőt és gyermeket egyaránt kötelez.
Minden hitéhez
és magyarságához hű családban!
Az elkövetkező Újesztendőben is, -
de az elkövetkező századokban is!
Szép vasárnapot,
szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Arthur Honegger: Karácsonyi kantáta
https://www.youtube.com/watch?v=Vm2T5SSlCGI
1229. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-24 09:18
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének
huszonnegyedik estje lesz ma!

Együtt vártuk Őt, - s ezt, köszönöm Nektek!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Elérkezünk a SZENTESTÉHEZ,
mely „Üdvözítőnk érkezésének szent éjszakája!”
Az Udvarhelyi Te Deum szavaival,
hangjaival adjunk hálát az Úrnak,
- nagy jótéteményéért:
http://www.youtube.com/watch?v=gbsqlNFMA0k
Angyalka
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=2008434989170&source=jl999

„Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt,
és éjnek idején őrizték nyájukat.
Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala,
és beragyogta őket az Úr dicsősége.
Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk:
Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek,
és az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2, 8 - 11)

A szeretet Istene Fiát küldte el,
hogy általa értsük meg életünk értelmét.
És Vele jussunk el életünk céljához,
- a Szentháromság örökké éltető szeretetkörébe.
Mert aki szeret, - szeretni akar örökké!
Ebben hasonulni az Isteni Személyekhez.
Rájuk tekintve, - imádva Őket,
vegyünk példát róluk, hogy életünk élő, eleven,
folyamatos karácsony legyen.
Jézus bennünk is, mindig, -
újra és újra szülessen és éljen!
Ö aki az én, - és mindnyájunk Krisztusa!
Legyünk a pásztorok.
Kik csendes helytállással tudtak várakozni.
A hétköznapok hűséges helytállásában is
hinnünk kell a Hajnalban.
Az isteni Ígéret beteljesülésében.
A pásztorok ajándékozó szeretetével
forduljunk oda, - a másik ember felé.
Vigyük a hit örömét és a reményt,
- a reményteleknek.
Derűt és mosolyt az elfáradtaknak.
Legyünk, mint József,
- a Gyermek nevelőatyja.
Titkot hordozók, - nem a szavak,
hanem a tettek embere legyünk.
Ott, - ahol szükség van ránk.
Igaz emberek, akik tudnak
néma helytállással tanúságot tenni.
Akiknek belső sugárzásából
érezhető: „jónak lenni jó!”
Legyünk Mária, - aki élő szentségtartóként
hordozta a megígért Eljövendőt, - Krisztusát!
Aki befogadta és adta Krisztust a világnak.
Legyünk a világ zajában is Istenre figyelő,
Istenre igent mondó, imádkozni tudó emberek.
Csak ezek képesek megmenteni ezt a tudására,
emberi vívmányaira
sokszor annyira gőgösen büszke,
ám mégis istállóban nyomorgó,
önpusztító emberiséget.

Karácsonyt ünneplő,
- kereső, és a hit ajándékát már birtokló, -
Barátaim!
Idei karácsonyunk ne csak emlékezés,
elmúlt szép karácsonyok
felejthetetlen emlékeinek felidézése,
a szív meghatódása és a
„szeressük egymást gyerekek”
vágyakozása legyen.
Legyen újjászületés!
Az életben való helyünk
és szerepünk megtalálása,
megértése és vállalása!
Isten ajándékozzon meg bennünket
erővel és kitartással,
hogy méltóknak bizonyuljunk
karácsonyi példaképeinkhez.
A mi ajándékunk pedig legyen az,
hogy mindezt,
erős elhatározással igyekezzünk megélni.
A betlehemi éjszakán,
- a Gyermek születésével, -
új Hajnal virradt reánk.
E hajnal fénye világosítsa meg
cserépedényben őrzött hitünket!
E hit fénye, amely lelkünket eltölti,
nyilvánuljon meg tetteinkben is!
Kívánom Szent Karácsony boldog örömét,
és azt, hogy ez az öröm legyen kísérőnk
az Új esztendőben!
Szeretettel:

Árpád

2018. Szent Karácsonyán.
Fel nagy örömre....
http://www.youtube.com/watch?v=khOydB9ONuc
1228. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-23 14:10
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének huszonharmadik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Szép volt a gyermekkor!
A csodás Szenteste!
Mikor gyermekszívünk áhítattal leste
a csodás estének varázslatos fényét.
Lelkem most is hordja ennek emlékét.
Hosszú évek teltek.
Bár még most is élne!
Most is övé lenne a karácsony fénye!
És mikor Szentestén
gyúl a gyertya lángja,
Őreá gondolok, … … !
Tudom, érzem, - hogy él!
Most is itt van velem!
A varázsfenyőhöz ő vezeti kezem.
Együtt imádkozunk most
és majd mindenkor,
Mert mindig velem lesz!
Minden karácsonykor!
(D. Tóth Sándor)

Mint akkor, az időnek és térnek
egy bizonyos pontján, - Betlehemben, -
s majd most szent karácsonyunkban is,
- remélhetőleg, -
megszületik szíveinkben a Gyermek!
Az egész világ Megváltója!
Mint kétezer évvel ezelőtt,
most is hideg és nyirkos
és piszkos (ez a világ) -
barlangistállóban fekszik!
Mindenről lemondott!
Valamiről azonban még
Ő sem tudod lemondani!
Édesanyáról, és hogy
jöttére, - ne zengjen az ének!
Miután az angyal hírül adja
majd a pásztoroknak,
a világot boldogító Örömhírt,
hogy a Messiás megszületett,
nagy mennyei sereg
dicséretet énekel Istennek.
A jászolban ott fekszik majd
a picinyke Gyermek!
Az új Remény!
Egy jobb és szebb élet reménye!
Jön, hogy amit az ember
nem képes megvalósítani,
Ő majd megtegye.
Ez pedig már önmagában is képes
megindítani az ember szívét.
Minek következménye, -
hogy dalra fakad!
Érkeztére csendülő dal azonban
már nem lehet csak valamiféle:
„suttogás a szélben!”
Örömujjongással kell zengenie!
Hirdetni az egész világnak,
hogy a Megváltó, akit úgy vártunk,
- megszületett!
A utolsó adventi napok készültében
gondoljunk erre is!
S ha eljön a karácsony szent Ünnepe, -
csatlakozzunk mi is tiszta szívvel,
sőt, éneklő ajakkal,
a mennyei seregek énekéhez!
Szeretettel:

Árpád

Claudio Monteverdi: Magnificat a Boldogságos Szűz Mária vesperásából
https://www.youtube.com/watch?v=GEt1LwcK6JU&list=RDGEt1LwcK6JU&start_radio=1
1227. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-22 13:29
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (advent 4. vas. C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki oly
csodálatos módon érkezett földünkre!
Anyja, - Mária, hittel fogadta
Gábor angyal szavában Isten üzenetét.
Erzsébet pedig boldognak mondja érte:
„Boldog vagy, aki hitted,
hogy beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neked! (Lk 1, 45)

Mária boldog és áldott, mert oly nagy
és kivételes méltóságot kapott
az üdvösség rendben.
Anyja lett az Isten Fiának!
Hitével példaképe lett mindnyájunknak,
kik hittel vagyunk képesek közeledni
e nagy Titkokhoz.
Annyira csodálatos Urunknak eljövetele!
Úgy érkezik,
mint Dávidnak leszármazottja,
ugyanakkor az Istennek áldott Fia!
Úgy érkezik, mint jó Pásztor és Király,
az Újszövetség főpapja és áldozata.
Eközben mindnyájunknak Testvére,
mindnyájunknak örök segítője.
Kétezer év távlatából is
Ő a mi legközelebbi Társunk!
Anyját, Máriát, nem csak a testi anyaság,
- amire az Úr méltatta, -
teszi igazán boldoggá.
Hanem hitből fakadó engedelmessége!
Hasonló értelemben,
- Jézusunk kifejezett szava szerint, -
akik Isten igéjét hittel hallgatják,
és azt meg is tartják, - még boldogabbak.
Máriát az emeli ki
minden Fiában hívő közül, hogy Ő, -
előre megkapta a megváltás kegyelmét.
Mert előre tudott azonosulni
Szent Fiának alázatos engedelmességével.
A mi adventi várakozásunk is,
akkor nem hiábavaló,
ha képesek vagyunk szívünket alakítgatni,
egyre inkább alkalmassá tenni,
a Jézus iránti engedelmességre,
az alázatos önkiüresítésre
és a jézusi lelkület befogadására.
Jézus Krisztus önként kicsivé tette magát,
és Atyjára bízta, hogy megdicsőítse őt.
Ezt a megdicsőítést ki is érdemelte.
A mi adventi magatartásunk
lényeges elemei is,
az alázatos és engedelmes, -
mennyei Atyánk iránti odaadó lelkületünk.
Mária készséges lelkülettel igyekezett
segítségére lenni
a gyermekét váró Erzsébetnek.
A testvéri szeretet megerősödése gyarapítja
bennünk is, - a szolgálatkészséget.
Ha többre nem is telik,
de legalább egy jó szóval tudjunk bármikor
örömet szerezni és vigasztalást nyújtani.
Jézusunkat odavinni az emberekhez.
Advent utolsó napjaiban, - különösen is!
Ez teheti boldoggá
adventi várakozásunk végét.
Ez tesz képessé bennünket,
sugárzó lélekkel beérkezni az Ünnepbe!
Szép vasárnapot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Advent negyedik vasárnapja
https://www.youtube.com/watch?v=XEcH37LP2UE
1226. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-20 16:55
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének huszadik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

… Hajnali sarat
tapos lábunk rorátés hajnalon,
nincs semmi fény, rőt köd a pirkadat,
lelkünk bozótos, baljós ősvadon.
Így tévelygünk sok advent hajnalon,
míg a sötétség fény felé szalad,
míg fordul lassan a nagy szélmalom
és fény ébred az őszi sár alatt.
Míg zsugorodnak vágyunk s csontjaink,
az életünk a végtelenbe hág,
s ha majd halálunk fényes arca int,
mosollyal lépjük át a nagy határt.
(Ney Klára Mária)

Ma este gondoljunk azokra,
akik egyedül készülnek
a Megváltó születésére.
A tavalyi adventben még talán
együtt nézték az adventi koszorú
gyertyáinak fényét. Idén már egyedül.
Vagy azokra gondoljunk,
kik tavaly még
a karácsonyfa alatt énekelték
a karácsonyi énekeket,
idén már arra sem futja.
Vagy azokra kiknek még egy
emberi szó sem jut az ünnepen.
Még ebben is hiányt szenvednek.
Talán hiányzik ez neki egész évben,
de hiánya Szenteste, - különösen fáj.
Ők csak emlékeikbe menekülhetnek
azon az estén, -
régi karácsonyestékre gondolva.
Amikor még együtt indultak
az éjféli szentmisékre!
S azóta? Hová lett a család?
Némely tagja a temetőbe költözött,
más, - elment a nagyvilágba!
S most belezuhannak
az egyedüllét fájdalmába.
Csak a falak meredeznek körülöttük.
E képzelet alkotta falak mögül
kitörni pedig szinte
a lehetetlenséggel egyenlő.
A kívülállók nem hallják
a bentiek szívének dörömbölését.
Ők pedig már csak szelíden kopognának,
ha egyáltalán képesek lennének
rászánni erre magukat.
Meg kellene próbálnunk őket is,
belekapcsolni szeretetünk áramkörébe.
Jézus léte, - születésétől fogva, -
ezt kötelességként rója ránk!
Ajándékozzunk szeretetet egymásnak!
Önmagunkat adjuk annak, ki jó szóra,
vagy éppen meghallgatásra vár.
Sugározzuk rájuk, - magunk körül, -
mindazt, ami a Jászolból ránk sugárzik.
Melegítsük át a mások szívét, úgy,
ahogyan a Megszületett Gyermek,
a miénket átforrósítja.
Boldog az, kinek szíve már ma este
ebben a szeretetben doboghat!
Szeretettel:

Árpád

Íme, kedveseim... (adventi, körmeneti ének)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_2bRfWjwSvA
1225. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-19 17:25
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenkilencedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Várakozni, remények közt,
hogy jöjjön az érkezés.
Mindent-mindent jóvátenni
az idő már oly kevés.
Halovány kis gyertyaláng
a lélek, ki az égre néz.
Kegyelembe kapaszkodva,
jobbá válni nem nehéz.
Csend mélyéről súg titkokat
felragyogó irgalom,
míg a szívben túlcsordul,
az álommá lett fájdalom.
(Tóth Juli)

Adventünkben,
- mint a Krisztus előtt évezredekben, -
az embert bűnéből Szabadítóra várunk.
Figyelmünket ugyanakkor
második eljövetelére is irányítjuk.
Amennyire biztos ennek elérkezte,
annyira bizonytalan az ideje.
Helyesen az gondolkodik,
aki abban a tudatban éli napjait,
hogy életének itt a földön
egyszer vége szakad.
Világosan látja a figyelmeztetést:
a történelem a végesség jeleit hordozza.
Még a leggazdagabb ember sem
érezheti magát véglegesen
bebiztosítva itt a földön.
A hívő ember
a beteljesedés tudatában néz jövője felé.
Kinek számára a vég,
- a tulajdonképpeni kezdet.
Az Úrral való egészen közvetlen,
bensőséges közösség kezdete.
Életének minden mozzanata
erre a célra irányul.
A virrasztás, a készenlét
számára nem jelent mást,
mint egész életében
Isten és ember-szolgálatával,
- várni a Találkozást.
Várni a Találkozást az idei adventben,
most, - az isteni Gyermekkel.
Vele, akit majd egykor színről-színre,
- mint Urunkat fogunk látni!
Szeretettel:

Árpád

Kosóczki Tamás: Veni redemptor gentium - improvizáció
https://www.youtube.com/watch?v=LpAnd_OhFlQ&t=35s&fbclid=IwAR1he0VX-5fGoSZFQW1RlhRamWUF3Rfs09XpnzSVrXcIs3wFLyZOWKcbjVE
1224. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-17 17:54
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenhetedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Valami szépet szeretnék mondani,
a szívemet örömmel kitárni,
advent titkos, szent ünnepén.
Jézusom várlak. Leborulok én,
szívem hozom, gyermeki szívemet.
Jöttödre készíts föl engem,
hiszen te vagy az örök szeretet.
(ismeretlen sz.)

Sok minden képes megzavarni
csillagszórós örömünket az ünnepen.
Ezért azután a Szenteste
meghitt rejtelmét éneklő
angyalokra kevésbé figyelünk,
mint az ünnep külső forgatagára.
Örömünknek elégséges és
valós oka van:
Üdvözítőnk született,
Benne eljött közénk Isten!
Vállalta, hogy tovább már
velünk vándorol történéseinkben.
Örömeinkben, bánatainkban,
félelmeinkben és bizakodásainkban.
Csak Vele érnek célt, - törekvéseink.
A karácsony legboldogítóbb üzenete,
hogy nem vagyunk már egyedül.
Velünk az Isten, - Emmánuel!
A Jászolban levő Gyermek
elfogad bennünket annak, amik vagyunk.
Viszonzásul felemel bennünket abba,
ami az övé: szeretetébe, kereszthalálába,
feltámadásába, - istenségébe.
Ezen csodálkoztak az angyalok,
ezen álmélkodtak a pásztorok ott,
- a betlehemi éjszakán.
Fel kell fognunk,
hogy nem azért jött közénk az Isten,
hogy mennyé változtassa világunkat.
Hanem azért jött, hogy mi földiek,
országának örököseivé lehessünk.
Kéz a kézben zarándoklás ez.
Egyik kezünkkel
a mennyei Atya kezébe kapaszkodunk,
a másik kezünket embertársaink felé nyújtjuk.
Ezt megtehetjük, - már ma este is!
Szeretettel:

Árpád

Händel: Messiás - Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk!
https://www.youtube.com/watch?v=B-ljKokyYtc&feature=player_embedded
1223. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-16 17:14
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenhatodik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Elpattan már az ág,
mint a hegedűhúr,
amikor a madár
róla égig nyomul.
Elpattan most az ág,
mint a hegedűhúr,
a jégcsap kivirágzik,
majd a mélybe hull.
A madár elrugaszkodik
az ég felé,
mert honát e csupasz
világon nem lelé.
Elpattan maga a
madár is, mint a húr,
- várja az éjszaka
mélyén maga az Úr.
Ha az ég kútja vár
s hívnak a kék sasok,
azt mondja a madár:
Uram, én kész vagyok.
(Gyurkovics Tibor)

Gyorsan közeleg a karácsony.
Közeleg a Szenteste,
mely beletorkollik
abba az Éjszakába, melyből
ragyogásra fogunk ébredni.
De vannak, akik becsapják magukat azzal,
hogy nincs idejük Őrá,
ki onnan az Örökkévalóságból
azon az Éjszakán
belépett a mi időnkbe.
Minden egyébre oly könnyen figyelünk.
Alapvetően ez bűneink gyökere is.
Elfordítjuk lelkünket Istentől.
Az igazi készület az lenne,
ha értelmünk minden erejével,
belegondolnánk az egyedül üdvözítő
hatalmas Titokba!
Abba, hogy az a Gyermek,
aki karácsony éjszakáján majd
a Jászolban fekszik,
- az Örökkévaló Isten!
A mindenek feletti Végtelen Úr!
Aki ott sírdogál a hideg miatt,
de Ő fog bennünket,
- mindnyájunkat, - megvigasztalni.
Ez a Karácsony lényege!
És ami ebből következik:
elhatározásaink!
Melyeket meg is kell valósítanunk,
- igazi készületül, -
már ma, ezen a szép estén!
Szeretettel:

Árpád

Benjamin Britten: Ünnepi dalok
Kórusmű háromszólamú kórusra,
szólistákra és hárfára.
A karácsonyi ünnepkörhöz készült mű,
1942-ben íródott. Egy hajóúton.
Az elején és végén elhangzó
gregorián, Magnifikát antifóna
,,Hodie Christus natus est…” -
Ma született Krisztus!
- szép keretet ad a műnek.
https://www.youtube.com/watch?v=XCoOOGWOReA
1222. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-15 19:06
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenötödik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Ígéri boldog fényeit,
ígér megváltó csillagot,
a ránk sugárzó égi láng
jogunk az éghez hirdeti.
Jöjj, Krisztus,
jelenj meg nekünk,
hisz benned látjuk Istenünk,
s e boldog égi látomás
ajkunkon zengő dalt fakaszt.
(zsolozsma himnusz részl.)

Ma este megkezdi egyre fogyatkozó létét
az adventi koszorú harmadik gyertyája.
Ez is, és egyre több jel
hívja fel figyelmünket,
már nagyon közel az érkezése,
annak, - Kit úgy várunk.
A hívő ember számára
az teszi az adventet igazán széppé,
ha már a négy hét folyamán,
egyre jobban átszövi érzelem világát
az Úr, felénk irányuló szeretete.
A karácsonyi készület légkörét az emeli,
ha advent napjaiban
gyakrabban gondolunk arra,
hogy Jézus, - Isten szeretetét hozza
egyre közelebb hozzánk.
Ennek tudata
növelni képes vágyunkat
egy tartalmasabb, szebb életre.
Konkrét készületül pedig
meg kellene ismernünk
a legszebb történetet, - Jézus születését.
Az evangéliumokból.
Főleg a Lukács szerinti könyvből.
Könnyebb a helyzete annak,
akinek pontos ismeretei vannak
Jézus születésének eseményeiről.
Ismeri a történelmi körülmények
pontos és tagadhatatlan igazságait.
Elsősorban tudnunk kell azt,
hogy üdvösségtörténetről van szó.
Amelyhez a történeti adatok
csak keretet nyújtanak.
Azaz, a történelmi eseményt
tulajdonképpen háttérbe szorítja
annak üdvösségtörténeti tartalma.
A Betlehemben született Gyermek,
a világ Megváltója, - Üdvözítője!
Jött, hogy helyreállítsa a világ rendjét.
Amiben csupán egy parányi tett,
hogy széppé tedd,
- mai estédet!
Szeretettel:

Árpád

Beethoven Örömódája, - öröm és mosoly az utcán …
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=GBaHPND2QJg
1221. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-15 16:05
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (advent 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus kinek eljöveteléről
a Keresztelő ezt mondta:
„Én csak vízzel keresztellek titeket.
De eljön majd, aki hatalmasabb,
akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani.
Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog
titeket megkeresztelni. (Lk 10, 16)

Advent harmadik vasárnapja
az örvendezés vasárnapja.
A Keresztelő azt is mondhatta volna:
örvendjetek, mert érkezni fog!
Mi pedig már
az örvendezés korában vagyunk,
mert jól tudjuk,
- Akit hirdetett, megérkezett!
Napjainkban még a keresztény embert is
nehéz meggyőzni arról,
hogy van miért örvendeznie.
Hiszen a világnak
a napi hírek által elénk hozott
eseményei bajról,
katasztrófákról szólnak.
Saját tapasztalataink is gondjainkról,
negatív élményekről szólnak.
Pedig hisszük,
hogy Isten szándéka életünkkel,
egészen más!
Pál apostol is arra buzdít bennünket:
Testvéreim! Örüljetek az Úrban szüntelenül!
Újra csak azt mondom, örüljetek!
Ha felismerjük magunkban
istengyermeki méltóságunkat,
- ennek örömét nem rejthetjük el senki elől.
Ha sötétségbe sodorta a világot
az Istentől való elszakadás,
- ezt napjainkban talán jobban kell megéljük,
mint bármikor a történelem folyamán, -
mennyivel inkább fénybe, örömbe kell
borítsa az Istenre való rátalálás!
S ha az Úr valóban közel van szívünkhöz,
akkor semmiféle aggodalmaskodásnak
nincs helye. Miért ne tudna gondoskodni
rólunk az Úr, javunkra fordítani mindent,
ha mi elfogadjuk
felénk irányuló áldó szeretetét.
Oly boldogító látnunk azt,
hogy ha egy kisgyermek
szerető bizalommal szólítja meg szüleit,
- nagyszüleit. Hatalmas örömöt
és nagylelkűséget vált ez ki belőlünk.
Mennyei Atyánkról ezt
miért nem tudjuk elképzelni?
Békés, boldog, - örömteli lenne a világ,
ha nem a bűnök sokasága,
a hatalmi törekvések,
a másokat kihasználó mohóság
vezetné a mindennapi életet.
Ha rátalálna
az Előhírnök megjövendölte Megváltóra.
Aki, - Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni.

Fogadjuk vissza Istent életünkbe, világunkba!
Tanúsítsuk, hogy Isten békét, tartást,
szeretetet hoz lepusztult világunkba!
Hogy Isten megtanít bennünket
újra szeretni, - ajándékká válni.
Ez az egyetlen út, amely boldoggá tesz,
amely Isten országába vezet.
Ha erre rátalálunk,
örömünket senki és semmi nem veheti el.
Szeretettel:

Árpád

Balatoni Sándor improvizációja a Pécsi Bazilikában
Beethoven Örömódája felett
https://www.youtube.com/watch?v=dvLt_q3HLBU
1220. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-14 17:14
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizennegyedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Ó zúzmarás december, téli éjek!
Ó, régi, tiszta szent karácsonyok!
Rorátéknak csöndes csilingelése,
emléketek, mint olvadt hó a fáról,
szívemre lassan, cseppenként csorog.
A kis templomban hűvös béke. Csend.
Égnek a gyertyák. Hajnali mise.
Fájdalmasan szép. ,,Deo Glória!"
Az ember szívek végtelen hite!
(Antalfy I.)

Egyre közelebb Annak érkezése,
Aki úgy várunk…
A gyermekek is egyre jobban sürgetik,
mit szeretnének karácsonyra.
A helyesen gyermeket nevelő
szülőnek nem is ezek beszerzése
a legfontosabb, hanem az,
hogy hogyan hangolja rá gyermekeit
az isteni szeretetre,
amellyel a mennyei Atya
Jézusban ajándékozott meg minket.
Gyermekében a szülő is
ajándékot kapott Istentől.
Szülői felelősségét is, - ez határozza meg.
Ez kell táplálja azokat a törekvéseit,
melyekkel szeretné gyermekeit
az örök élet felé vezető úton segíteni.
Természetesen úgy,
hogy ez összhangban legyen
a földi életre való felkészítéssel.
Élővé kell legyen annak tudata,
hogy a családban jelen van Jézus Krisztus.
Keresztény légkört kell teremteni,
hiteles és mély vallási élményekkel.
Az advent jó alkalom minden szülőnek,
ennek elérésére.
Amikor ennek szükségét érezzük,
vagy ennek bármi téren akadályát látjuk
bizalommal forduljunk
a Szentlélek Úristen felé,
kérve segítségét,
és nagyon figyelve indíttatásaira.
Már a mai estén is!
Szeretettel:

Árpád
Jézuska kiscsizmája
https://www.youtube.com/watch?v=BgARCVK1CnU&feature=related
1219. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-13 17:40
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenharmadik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Fehér takaró,
ezüst fénytartó,
valót eltakaró.
Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...
Se bűn, se szenny, se sár,
se szín, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen így volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés,
szenny, sár, ... elfödni és
elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vár
a holdfényes határ.
S ez az adventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön! ... Ne félj!
(Turmezei Erzsébet)

Közeledik hozzánk
a Gyermekben érkező
isteni Bölcsesség.
Közel van Ő,
aki a világ egyik végétől a másikig ér.
Aki erősen és gyengéden
rendez el mindent.
Rajtunk már
csak az Ő bölcsessége segíthet!
Ő vezethet bennünket
az okosság útjára.
Az összekuszált életcsomóinkat,
csak Ő tudja kibogozni.
Elhanyagolt lelki fekélyeinket
meggyógyítani.
Az Ő keze mindenhová elér.
Ennek a Kisdednek,- semmi sem nagy.
Két kezébe belefér az egész világ,
mindnyájunk nyomorúsága.
Bűneink is, tépett lelkünk is.
Gyengeségeink, állhatatlanságaink is.
Tőlünk csak annyit vár,
kezdjük végre elhinni,
hogy az Ő útja az egyedüli igaz út.
Okosan akkor járunk el, ha Őt követjük!
Lebegje körül mai esténket
a ráhagyatkozás fényköre!
Szeretettel:

Árpád

HANDEL - LARGO - ORGAN OF ALBION CHURCH - JONATHAN SCOTT
https://www.youtube.com/watch?v=s-CpJpWm9Vs&list=RDLz0FmmNrTck&index=3
1218. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-12 19:22
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenkettedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Te nem alszod át a csodát,
Jókor elindulsz.
Látni fogod, hogy felkel a csillag,
Virrasztva várakozók fénye,
reménye.
Csóvája beborítja a földet,
Hol napnál ragyogóbb, melegebb
Szív születik.
Eljön a Gyermek
S hozza magával a mennyet.
Hódolva, térdre borulva fogadd,
S mint egykoron anyja
Óvja, ölelje imád,
Kit tudva, tudatlan annyira vár
E nélküle árva világ.
(Gyenge Ádám)

Az első adventi korszak
véget ért akkor,
amikor megérkezett,
Kit az évezredek vártak.
Addig keresve kutatva
várt valami megoldást
nyomorúságára az emberiség.
A kérdés nyitott volt:
megsemmisülés, vagy üdvösség.
Krisztus elérkeztével
a kérdés végleg eldőlt.
Az Atya érvényre juttatta,
kinyilvánította Fiában,
- üdvözítő akaratát.
Azóta már senki nem eshet ki többé,
Isten végtelen szeretetéből.
Csak ha önmagát,
- erőszakkal ki nem vonja.
Ez a mi adventünk gyönyörűsége.
A mi adventünk már,
a Krisztus esemény utáni advent.
Átjárhatja az öröm,
a bizonyosság és a remény.
Az embert, és történelmét
már magához ölelte Isten
üdvözítő szeretete,
mely képes legyőzni
az ember minden gonoszságát.
És most már képes
a helyes várakozás embere lenni.
Önmaga és környezete számára.
Reménnyel teli estét!
Szeretettel:

Árpád

Harmatozzatok égi magasok!
https://www.youtube.com/watch?v=CXEs_oGdYGA
Rorate caeli de super
https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY
1217. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-11 17:57
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizenegyedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a sötétből.
Napfényre vágyunk már a gond
fekete erdejéből.
Növeld mibennünk mi isteni,
s öld ki, ami bennünk állati,
hiszen a dühös tusákba már
mindenünk belefáradt.
Szüless meg bennünk Tisztaság,
Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ
lázas ütőerére.
Szüless meg bennünk Szeretet,
a legszebb lelki virtus:
- a szívünk szomorú, beteg -
teremts bennünk új életet,
Szüless meg bennünk Jézus!
(Turmezei Erzsébet)

Minden adventünk
szomjúságról tesz tanúságot.
Olyan szomjúságról
mely a lélek legmélyéről tör fel.
Amely magába sűríti az érzelmeket,
a fájdalmakat is.
Sűríti a reményeket is,
és tartalmazza a hiány kiáltását is.
Teszi ezt erővel.
Erővel mely azután
képes szétszakítani az egeket is.
Melyben valóssággá lesz az óhaj,
mely kéri: bárcsak leszállnál!
Ebben kell kitartanunk éberséggel,
végsőkig kitartó türelemmel.
Felismert reményünk mellett.
Egészen addig, míg be nem teljesül.
Így tételezi fel egymást
a vágyakozás, a várakozás és a virrasztás.
Valójában egymásból fakadnak.
A vágyak érzelmi világunkat mozgatják.
Nagyon nagy baj lenne,
ha megmaradnánk pusztán ezen a szinten.
Vágyaink ekkor szemben állhatnának
értelmünkkel és akaratunkkal.
Szükséges hogy birtokba vegyen
bennünket ez a vágy.
Amikor már nem csak passzívan várunk,
hanem vágyakozunk,
akkor az sokkal teljesebb ráirányultság.
Ebben kérdez ránk az advent!
Várakozunk-e Istenünk belépésére, - életünkbe?
Vágyakozunk-e arra, amire várunk?
Virrasztunk-e azért, amire vágyakozunk?
Mindez, egy kérdésben pedig:
teljes magamé, - ez az idei advent?
Jó lenne felelnem rá, - még ma este!
Szeretettel:

Árpád

Händel - Messiás oratóriumából
Hallelúja: Dicsérjétek Istent, minden népek!
- akár, - még az Önkiszolgáló Étteremben is!
https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE
1216. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-10 17:33
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének tizedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.
... ...
Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott;
És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.
Én égve hazavittem.
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A vihar fújta, szél lengette láng,
És el nem oltják semmi viharok.
(Reményik Sándor - részlet)

Két égő gyertyaláng
több, mint az egy!
S oly hamar, - égni fog mind a négy!
Oszlik a sötétség!
Oszlik a sötétség?
Készülünk? Vágyakozással?
Hogy majd megéljük,
a lélekemelő varázslatot?
Túl tudunk lépni önmagunkon?
Gondjaink, fáradtságaink
szürke hétköznapjain?
Beszűkült, kicsinyes korlátain?
Képesek vagyunk vállalni,
akarni és élni
a szeretet napi próbatételeit?
Megőrizve magunkban
az örülni tudás képességét?
Gyúlnak a fények!
Nem csak az utcák forgataga felett,
nemcsak az üzletek kirakataiban,
de gyúlnak egyre, az adventi koszorún!
Gyúlnak szíveinkben is?
Ezek a lángok üzennek!
Üzennek és figyelmeztetnek!
Ma este is!
Szeretettel:

Árpád

Tegyünk egy adventi sétát,
- jó öreg kollégámmal,
a lipcsei Kántorral,
- koráljának dallamán:
J. S. Bach - "Jesus bleibet meine Freude" BWV 147
https://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_vg&feature=related
Zaunmair - Esti ima - (Müncheni Egyetemi Énekkar)
https://www.youtube.com/watch?v=KgvjZ5UBScY
1215. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-09 17:55
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének kilencedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
(Róth Márta)

Karácsonykor az ajándékozó Istent
ünnepeljük. Ki nekünk ajándékozta,
mi neki legkedvesebb:
Egyszülött Fiát!
Bármerre tekintünk, mindenhol
ajándékait láthatjuk:
embertársainkat, fákat, virágokat,
növényeket, állatokat,
hegyeket, völgyeket és folyókat ...
Mindmegannyi szerelmes levelei
szerető Istenünknek.
Szeretetének megnyilvánulásai.
Szépségek, csodák, színek és formák,
hangok és dallamok,
melyek neki himnuszt zengve
vallanak végtelen Szeretetéről.
Az advent alkalmas idő,
hogy végig gondoljam,
- én ajándék vagyok - e?
Ajándék vagyok - e, Istenemnek?
Mert azzá kell legyek!
Minden ember hivatása,
hogy ajándék legyen embertársainak.
Gyönyörűséges hivatás ez!
Isten éltető áldásai között,
- áldássá válni!
Csak ez tehet bennünket boldoggá!
Életre szóló feladat!
Mely adventté teszi, - egész életünket.
Hogy a végén, - megérkezzünk
AZ ÖRÖK ÜNNEPBE!
Legyen a mai esténk is ajándékozó est!
Szeretetet ajándékozó
szeretettel:

Árpád

J. S. Bach - Choral Prelude: Nun komm, der Heiden Heiland - BWV 659
https://www.youtube.com/watch?v=xhpnkqsfmTs
1214. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-08 17:49
Árpád
Hozzászólások: 892
Holnap vasárnap! (advent 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek érkezését
Keresztelő János hirdetve, - Izaiást idézte:
„Minden ember meglátja
az Isten üdvösségét!” (Lk 3, 6)
Abban az esetben, ha fel tudunk készülni
fogadására! Vagyis előbb szükséges a
minél tökéletesebb rendcsinálás, útelőkészítés,
és csak utána következhet a rátalálás,
a felismerés boldog öröme és gazdagsága.
Ki kell tépnünk magunkból a hitetlenség
lelki ürességét, kislelkűségünk gyávaságát.
Kevélységünk és gőgjeink hegyeit
le kell hordanunk.
Bűneink görbe útjait ki kell egyenesítenünk.
Bennünk élő kevés erényeink
göröngyös útjait el kell simítanunk.

Egy biztos: Krisztus már eljött
és itt él közöttünk! Ez tény!
Szomorú, hogy jelenléte oly sokszor
elhomályosodik előttünk.
El fog érkezni az a pillanat,
amikor viszont önként ugyan,
de mégis kénytelenek leszünk
alázattal meghajolni Előtte!
Az évenként újra és újra visszatérő adventek
vannak hivatva életünkben, hogy átéljük,
ez az „újra eljövetele” meg fog történni!
A világ a bűn sötétjében vergődött,
amikor az isteni Fény, - Gyermekként, -
először jött. Karácsony éjjelén pedig
évenként jelenik meg újra és újra.
Hogy fényével megvilágosítsa szíveinket,
melyek e nélkül a felragyogó Fény nélkül,
a bűn sötétjébe ragadnának.
A karácsony van hivatva arra,
hogy fényben állítsa elénk a Gyermeket,
akiről ennek a fénynek birtokában
már meg tudjuk hitünkkel állapítani,
hogy Ő az Istennek egyszülött Fia!
Akiben minden embernek
meg kell látni, - Isten dicsőségét!
Előtte, - az örök Ige előtt, -
kell hódoljon az egész világ,
mint ahogyan hajdanán előtte hódoltak
a messze keletről jöttek,
kiket ezért a történelem bölcseknek nevez.

Soha sem szabad elfelednünk,
hogy nem csupán egy Jászolban
ránk mosolygó Kisdedet fogunk ünnepelni,
hanem abban a Kisdedben
magát a világ Urát köszöntjük.
Akiben mi is rátalálunk Isten dicsőségére!
Aki előtt az egész világ hódolni tartozik.
Aki hatalmával,
- keresztjével és feltámadásával, -
hitünk által, - Isten gyermekeivé tesz bennünket.
Őt engeszteljük adventi lemondásainkkal,
jócselekedeteinkkel, keresztviseléseinkkel,
és kérleljük könyörgéseinkkel,
hogy adja meg szívünk békéjét és nyugalmát.
Tegye nyilvánvalóvá a világ előtt
Isten dicsőségét!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Advent második vasárnapjára.
Már két gyertya ég adventi koszorúnkon!
https://www.youtube.com/watch?v=SOc_oDv_88w
1213. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-08 17:47
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének nyolcadik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

MÁRIA!
Atya szolgálóleánya,
Fiú édesanyja,
Lélekkel teljes!
Így hívunk, Mária!
Add Urunk, Istenünk,
hogy ismerjük meg a Szűzanyát,
mint aki igent mond,
és hallgató szerénységgel
hordozza Őt,
akinek
minden szavát megőrzi:
Jézust!
(Pierre Griolett, - Csanád B.)

A katolikus egyház liturgiájában
ma ünnepli a
Szeplőtelen fogantatás
Asszonyát és titkát.
Őt, aki üdvösségünk Hajnalcsillaga.
Belőle készített az Atya,
- Fiához méltó hajlékot.
Isten bölcs elgondolása,
hogy Fiának Édesanyja
szeplőnélkülien szent legyen.
Aki tökéletesen alkalmas arra,
hogy a Megtestesülő Istennek
lakása legyen.
Így lett Mária
az emberiség adventjének
és minden egyes ember
adventjének nagy alakjává.
Akit a Biblia szerint,
az Isten által küldött angyal így köszönt:
,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!”
Ebbe a pillanatba pedig
beleremegett az egész teremtés!
A Szeplőtelen názáreti lány
kimondja ,,Igen” - jét,
és szent Méhe Isten hajlékává lesz.
Ha őszintén igent mondunk Istennek,
mi is isteni léttel telünk meg.
Templommá válunk.
Ennek a templomnak építése
Mária által kezdődött.
Befejezést akkor nyer,
ha majd mindenki beleegyezik abba,
hogy Isten lakást vegyen benne!
Égi Édesanyánk felé forduló
szép adventi estét!
Szeretettel:

Árpád

Adventben, - elképzelni sem tudok
szebb imát, mint az Üdvözlégy Máriát …
Hallgassátok meg, az ősi gregorián dallamán,
és két jeles feldolgozásban:
Ave Maria (gregorián)
https://www.youtube.com/watch?v=M6SpLV8sCM8
Caccini: Ave Maria
https://www.youtube.com/watch?v=4mBJIbQHTHY
Ave Maria from the motion picture Modigliani - Bel Canto Choir Vilnius
https://www.youtube.com/watch?v=Voja3B_H2PY
1212. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-06 17:01
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének hatodik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Legszebb idő
a Várakozás,
a Gyermek ideje.
Közel a néma tenger
beszédes mormolása,
a megváltó ígéret
próféta moraja,
a titkok áradása.
Mégis oly ismeretlen,
hogy küzdeni kell érte,
szenvedni és siratni,
hogy végre megszülessen.
(Csanád Béla)

Advent folyamán,
mint az összeírásra igyekvők,
mi is, - Betlehembe,
a Jászol felé haladunk.
Bennünket is borít,
saját lelkünk sötétje.
Merünk-e bekopogni
a Jászol hívogató örömébe?
Remélhetünk-e helyet
az isteni Szeretet melegében?
Mindnyájan a Fény felé haladunk!
Legfeljebb nem mindenki ismeri ezt el,
vagy nem mindenki ismeri fel.
Pedig a jól megélt advent napjai után,
együtt érünk a Célba!
Együtt fogunk leborulni
az Égi Kisded előtt.
Imádva és áldva Őt!
Irgalmáért könyörögve,
bocsánatát kérve.
Mindnyájan homályból érkezők vagyunk,
ám Fénytől érintettek leszünk.
Engedjük, hogy a Kisded fénye,
- már előre, - ragyogja be világunkat.
Akár a mai estén!
Szeretettel:

Árpád

Ady Endre: Az Úr érkezése - Bubik István
https://www.youtube.com/watch?v=NZk4AMAlqi0
Bárdos Lajos - Ady Endre: Az Úr érkezése (Paksi Városi Vegyes Kar)
https://www.youtube.com/watch?v=K52c7CUCVIg
Misztrál : Az Úr érkezése
https://www.youtube.com/watch?v=6goU1N8YepU&feature=related
1211. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-05 18:03
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének ötödik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Selymes harangszó öleli a tájat,
sok évezredet keltő, lágy zene,
a lelkeken át ringatózva árad,
s dallama már az Öröm éneke.
Fent: homályból kibomló, tiszta tenger.
Dércsipkés fák alatt térdel a csend.
A halk szélben felhők illata lebben,
s a Pusztában Kiáltó hangja zeng.
A Szeretet jön! Mérhetetlen évek
messzeségéből a világba lép.
Redőtlen úton közeleg az Élet,
s zengő sugárral meghasad az ég.
(Balássy László)

A betlehemi Jászol felé haladó,
Istent dicsérő és magának békét áhító
emberiség, - újra és újra, -
válaszút elé érkezik.
A festők vásznai,
a zeneszerzők pasztoráljai,
a lírai vallomások költői is,
- éppen csak sejtenek valamit,
a történelem legfontosabb eseményéből.
Az Isten lépett be történelmünkbe!
Olyan ember lett,
mint amilyenek mi vagyunk.
Hogy elénk élje az emberlétben rejlő
lehetőségeket és adottságokat.
Azért, hogy az ember ki tudja mondani
igenjét vagy nemét
a közénk érkező Istennek.
Aki kimondja az igent,
annak át kell formálnia életvitelét.
El kell fogadja értékeit és tiltásait.
S azokat meg is kell valósítania.
Aki pedig nemet mond,
- annak viselnie kell e szomorú választás
összes következményét.
Kétségünk ne legyen azt illetően,
hogy mi az igent, vagy a nemet válasszuk.
Döntenünk nem holnap, - ma kell!
Sőt már ma este, adventi koszorúnk
égő első gyertyájának fényénél!
Szeretettel:

Árpád

Arcangelo Corelli: D-dúr Concerto Op. 6 No. 4, - Voices of Music
https://www.youtube.com/watch?v=3smZkpqXYHs&index=5&list=RDLz0FmmNrTck
1210. hozzászólás
Létrehozva: 2018-12-04 17:54
Árpád
Hozzászólások: 892
2018. adventjének negyedik estje!

Együtt várjuk Őt!
Talán éppen idén érkezünk Hozzá!

Krisztus előtti csend,
csillagérlelő adventi éjszaka,
vízcseppszomjas a világ,
olyan, mint kiszáradt értelem szava.
Kitakart sorsunkat rejtenénk:
milyen kesernyés számadat!
Megtorpant vonaglással
vágyaink tapogatódznak.
.... ....
Várunk: ránk nehezül a csend,
csillagérlelő adventi éjszaka,
vízcseppszomjas a világ,
olyan, mint kiszáradt értelem szava.
(Kelemen Erzsébet)

A Keresztelő hozzánk is szól:
„Teremjétek a bűnbánat méltó
gyümölcseit!" (Lk 3, 8)
Adventi készületünk leg lényege ez!
Megszabadulni, elfordulni, megváltozni.
Szenvedélyeinktől, rossz szokásainktól.
Mindattól, amiről tudjuk,
Istennek nem tetszik bennünk.
Ne féljük kimondani:
szentebb emberré kell lennünk.
Képtelenség jónak lenni?
Ez nem igaz!
Isten bölcs segítsége vezet minket,
hogy adventünkben, életünkben,
- találkozzunk Szent Fiával.
Ha valamikori megtérésünk
őszinte volt,
akkor már nem a külső körülmények
változtatásával kell törődnünk.
Bensőnkben kell megengednünk,
hogy életünk
Isten kegyelmének csodája legyen!
Haladásunkban már,
semmi sem zavarhat minket.
S közben éljen bő reményünk:
minél jobbak leszünk,
annál inkább hatni tudunk ott,
hová küldetésünk szól.
Legyen szép és eredményt hozó,
- az idei adventünk!
Szeretettel :

Árpád

Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő, - beteljesült már az idő!
https://www.youtube.com/watch?v=XSkYJFQXx3w
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép