Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Boldog II. János Pál pápáról - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Illés napja
13 felhasználó online
0 tag, 13 vendégKépek a galériából

VIII. Ince
Távoli
Fórum

Oldalak: 1 [2] 3
49. hozzászólás
Létrehozva: 2011-05-01 00:01
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„János Pál Benedek szemével nézve” – P. Federico Lombardi SJ heti jegyzete

XVI. Benedek a modern idők első pápája, aki elődjét boldoggá avathatja. Több, mint két évtizeden át volt egyike II. János Pál legszorosabb munkatársainak. A számtalan megszólaló hang közt, amely a napokban II. János Pálról beszél, fontos meghallgatni az övét is felelevenítve a lengyel televíziónak adott interjúját II. János Pál halálát követően.

„A világban új érzékenységet teremtett az ember vallásos dimenziójára nézve” – mondta XVI. Benedek. „Minden keresztény elismerte – a nehézségek ellenére is – hogy Róma püspöke a kereszténység szóvivője volt és más vallások számára is ő jelentette a nagy emberi értékek képviselőjét”. Majd „sikerült neki Krisztus iránt lelkessé tenni a fiatalságot. Azt, hogy a fiatalok fellelkesültek Krisztusért, az egyházért és a nehezen teljesíthető értékekért is, csak az ő karizmájával rendelkező személyiség érhette el. Csakis ő vihette végbe ily módon a világ fiataljainak mozgósítását Isten ügyéért és Krisztus szeretetéért”. Végül pedig „a zsinat embere volt és segít minket abban, hogy valóban egyház legyünk ma és holnap egyaránt”.

Isten, Jézus Krisztus, keresztények egysége, vallások közötti párbeszéd a személy és az egész emberiség java érdekében: ezek a legfontosabb tényezők XVI. Benedek pápaságának első napjától kezdve. Örökség, amelyet elődjétől kapott. Nemcsak gyakorlati útmutatás, hanem mint erős lelki sugalmazás is szolgál, amelyet tanúságtétele és Isten népének zarándokútján való élő és folyamatos jelenléte itatott át.
48. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-30 23:59
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„A lelkek egysége nélkül nincs nemzet” – beszélgetés Molnár Imrével, a varsói magyar nagykövetség tanácsosával

A történész beszámol arról, hogy hogyan készülnek a lengyelek leghíresebb honfitársuk ünnepére, II. János Pál boldoggá avatására. Országszerte rendezvényeket tartanak, a média folyamatosan közli a pápa lengyelekhez intézett beszédeit, üzeneteit, amelyek ma is maradéktalanul időszerűek.

A varsói magyar hívek május 8-án, a vasárnapi szentmisén adnak hálát II. János Pál boldoggá avatásáért, felidézve a pápa magyarokhoz intézett szavait – tájékoztat az interjúban Molnár Imre, a varsói magyar nagykövetség tanácsosa.
47. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-30 09:06
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Boldog II. János Pál pápáról

26 év 5 hónap 17 nap

2005. április 8-án személyesen is ott lehettem Rómában, a Szent Péter téren II. János Pál pápa temetési szertartásán. A hatalmas kivetítőkön gyakran mutatták, amint az elhunyt pápa koporsójára helyezett evangéliumos könyvet lapozza a szél. Talán a friss, római, tavaszi szél vagy a Szentlélek olykor titokzatosan, máskor egészen nyilvánvalóan működő szele, mígnem egy hevesebb fuvallat becsukta az evangéliumos könyvet, amely ennek köszönhetően éppen úgy feküdt a pápa szíve felett, ahogyan sok szentet is ábrázolni szoktak evangéliummal a szíve felett. Sokan talán csak a szél játékának tartották ezt, de minden bizonnyal a Szentlélek csodálatos, előre mutató jele lehetett: aki itt nyugszik valóban szent életet élt.

Sok ember meggyőződése volt ez már akkoriban, s nem túlzást azt állítani, hogy a lengyel származású pápa az életszentség hírében hunyt el. A halála felé közeledő pápáról, látván az ő tevékenységét és a szenvedések türelmes elviselését, időnként elhangzottak ilyen jellegű megnyilvánulások, a temetési szertartás során pedig fiatalok csoportjai hatalmas, „Santo subito!”, azaz „Azonnal szent!” feliratú transzparenseken fejezték ki, hogy miként gondolkoznak pápájukról, miközben több ezres tömeg kiáltotta hangosan ugyanezt, mintegy kérve II. János Pál boldoggá avatását. Ez a kérés teljesül a mai napon az egész Egyház és mindannyiunk örömére.

Ma, 2011. május 1-jén, az általa bevezetett Isteni Irgalmasság ünnepén Rómában boldoggá avatják II. János Pál pápát, amely esemény jelentős állomás a szentté avatás felé vezető úton. Egy vasárnapi prédikáció keretében aligha lehetne összefoglalni a 26 év 5 hónap és 17 napig tartó pápasága és 85 esztendeig tartó élete eseményeit, de arra sem volna elég az idő, hogy tanításának legfontosabb elemeit legalább címszavakban felsoroljuk.

Néhány dolgot említsünk meg mégis! Karol Wojtyla a lengyelországi Wadowice-ben született 1920. május 18-án. 1946-ban szentelték pappá, majd 1958-ban püspökké. 1964-ben krakkói érsek lett. 1978. október 16-án választották meg pápának, s ekkor vette fel a II. János Pál nevet. 104 lelkipásztori útja során a világ 129 országában 617 helyen járt, Olaszországon belül pedig 146 apostoli látogatást tett. 1991-ben és 1996-ban Magyarországon is járt, s ekkor sokan személyesen is részt vehettünk szentmiséjén. Fáradhatatlanul járta a világot, hogy legfőbb pásztori küldetését teljesítve megerősítse az embereket a hitben, s ezen munkájában csupán rövid időre törhette meg az 1981. május 13-án ellene elkövetett merénylet.

Szólt a fiatalokhoz és az idősekhez, kiállt a gyermekek és a családok, valamint az élet védelmében. Bátorította hivatásuk teljesítésében a püspököket, a papokat és szerzeteseket. Őszinte és hiteles hangon szólt a betegekhez és a szenvedőkhöz, mint aki korának előrehaladtával maga is egy jobban érezte vállára nehezedni a betegség keresztjét. Tanításából vagy inkább lelkületéből mindössze két dolgot szeretnék megemlíteni éppen mai aktualitásuk miatt. Ma, május első vasárnapján az édesanyákat köszönjük, s valamennyien kifejezzük szeretetünket édesanyánk felé. II. János Pál pápa különös szeretetet tanúsított Jézus édesanyja, Szűz Mária felé, s arra tanított minket, hogy benne égi Édesanyánkat tiszteljük.

A fatimai jelenések évfordulóján ellene elkövetett merényletet után többször megemlítette, hogy Mária térítette el a lövedéket, hogy az ne legyen számára halálos, s felépülését követően a pápa Fatimába zarándokolt, hogy kifejezze háláját, köszönetét a Szent Szűz iránt. Pápai jelmondata: Totus tuus, azaz „Egészen a Tiéd” is azt fejezte ki, hogy Máriának ajánlja életét. Ma, az Isteni Irgalmasság ünnepén, amelyet az ő kezdeményezésére tartunk meg a húsvétot követő vasárnapon, szintén érdemes megemlíteni, hogy meggyőzően hirdette a bocsánatot. Tudott bocsánatot kérni.

A vétkesek helyett is bocsánatot kért például a nők ellen elkövetett igazságtalanságokért, egyes keresztények hallgatásáért a zsidóüldözések idején, a kereszténység szétszakadásához vezető bűnökért, a hitterjesztés során elkövetett türelmetlenségekért és helytelen módszerekért, az Egyház és az egyházi személyek által elkövetett igazságtalanságokért. És tudott megbocsátani is, amelynek egyik legszebb példája az volt, amikor a börtönben meglátogatta merénylőjét és megbocsátott neki. Ő, aki tehát egyaránt tudott bocsánatot kérni és megbocsátani, hitelesen bátorított minket, hogy forduljunk bizalommal az irgalomban gazdag Isten felé, aki mindenkor kész megbocsátani nekünk.

II. János Pál pápa boldoggá avatása azt jelenti, hogy az Egyház ünnepélyes formában hivatalosan is elismeri az ő életszentségét, engedélyezi nyilvános tiszteletét és példaképként állítja őt elénk. Életszentségének titkát sok mindenben kereshetjük. Én az imádkozásában vélem felfedezni. Képen villannak fel előttem, ahogyan elmélyülten imádkozik vagy a keresztúti imádság során elmélkedik. Istenre figyelt. Az imádságban is és bizonyára minden más cselekedetében is. Tanuljuk meg tőle az Istenre figyelést!
Horváth István Sándor


Istenünk, te Boldog II. János Pál pápát meghívtad követésedre, és ő egész életét neked ajánlotta. Téged szolgált papként, püspökként és az Egyház legfőbb pásztoraként. Hivatásának tekintette, hogy Krisztushoz vezessen minket, erősítsen minket a keresztény hitben, és hirdesse számunkra és minden ember számára az evangéliumot. Istenünk, hálát adunk neked II. János Pál pápáért és kérünk, hogy segíts minket az életszentség útján haladni! Ámen
46. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 23:05
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A sajtó készen áll II. János Pál boldoggá avatásának közvetítésére

Nemcsak az egyház, hanem az egész világ készülődik arra, hogy figyelemmel kísérje II. János Pál boldoggá avatását, amelyre mintegy 2300 újságírót várnak 101 országból. A nemzetközi média 87 hivatalos küldöttséggel érkezik, 16 államfő vesz részt a szertartáson, köztük Olasz- és Lengyelországé, továbbá 5 királyi család képviselője is jelen lesz. A készülődés részleteiről április 29-én délelőtt, a Szentszéki Sajtóteremben tartottak összejövetelt P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő vezetésével.

A szombat éjszakai imavirrasztással kapcsolatban Marco Frisina prelátus elmondta, hogy három tanúságtétel hangzik majd el az éjszaka folyamán: Joaquín Navarro-Valls, Marie Simon-Pierre nővér és Stanisław Dziwisz bíboros szólal majd meg. Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke Wojtyła pápa személyiségét mutatja be.

Walter Insero atya, a római vikariátus tömegtájékoztatási irodájának felelőse a szombat éjjel nyitva tartó nyolc római templomra hívta fel a figyelmet, gesztus, amellyel a római egyházmegye befogadja és elkíséri a világból ide érkező zarándokokat. Emellett hangsúlyozta a Twitter, a Facebook és YouTube jelentőségét, amelyeken keresztül élőben lehet majd követni a boldoggá avatás szertartását.

P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő továbbá elmondta, hogy szombat délutántól egészen vasárnap hajnal 5 óráig nem lehet a Via della Conciliazione-ra és a Szent Péter térre bejutni, lezárva tartják a területet. Beszámolt arról is, hogy a boldoggá avatási szertartáson Wojtyła pápa életének utolsó éveiben használt kelyhét használják majd, továbbá, hogy az oltárra helyezik a boldog vérereklyéjének tartóját. A szertartás végén XVI. Benedek pápa a Szent Péter bazilikában lerója tiszteletét Boldog II. János Pál sírja előtt.

Hétfőn délelőtt Tarcisio Bertone vatikáni bíboros államtitkár mutat be hálaadó szentmisét a boldoggá avatás alkalmából, amelynek során az egyház első alkalommal kérheti Boldog Karol Wojtyła közbenjárását.
45. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 23:05
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Áthelyezték az Isten szolgája II. János Pál földi maradványait őrző koporsót

Pénteken reggel a vatikáni grottákban felnyitották II. János Pál sírját és kiemelték koporsóját. A pápát három koporsóban helyezték el temetésekor. Az első fából készült, amely a temetési szertartás során volt látható; a második ólomból, amelyet lepecsételtek; a harmadik ismét fából készült, amelyet pénteken reggel láttak a koporsó kiemelésekor. Jó állapotban találták, bár az idő jelei tapasztalhatók rajta – írja jegyzetében P. Federico Lombardi, a Szentszék Sajtótermének igazgatója.

A sír felnyitásának művelete korán reggel megkezdődött. A koporsót egy görgős kocsira helyezték a sírhely fölött reggel 9 óráig, amikor az eseményen résztvevők rövid imádságot tartottak és elénekelték a litániát. Angelo Comastri bíboros mellett többek között jelen volt Tarcisio Bertone bíboros államtitkár, Giovanni Lajolo bíboros, Stanislaw Dziwisz bíboros, valamint Ferdinando Filoni, Carlo Maria Vigano, Piero Marini és Zygmunt Zimowski érsek; Tobiana nővér és II. János Pál magánlakosztályának szerzetesnői, valamint a vatikáni csendőrség és a Svájci Gárda vezetői. A Szent Péter Művek dolgozói működtek közre a koporsó kiemelésében.

A litánia elhangzása során a koporsót átvitték Szent Péter sírja elé a vatikáni grottákban és lefedték egy arannyal átszőtt selyemszövettel. Majd Bertone bíboros államtitkár rövid záró imádságot mondott és negyed 10-kor véget ért az esemény.

A sírt lezáró márványlapot az altemplom egy másik részébe rakták át, ahonnan később Krakkóba szállítják és a boldognak szentelt új templomban helyezik el.

II. János Pál koporsóját vasárnap reggelig Szent Péter sírja előtt hagyják, amikor majd átviszik a bazilikába a központi oltár elé, hogy a Szentatya és a hívek leróhassák előtte tiszteletüket a boldoggá avatást követően. A vatikáni grottákat lezárták a látogatók előtt.

Az új boldog földi maradványainak végső elhelyezésére a tervek szerint május 2-án, hétfőn kerül sor a Szent Péter bazilika esti bezárását követően – tájékoztat P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő.
44. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 23:03
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Boldog II. János Pálról nevezik el a Caritas egyik központját a Termini pályaudvarnál

A szegénykonyha és a befogadó központ az új boldog nevét viseli majd Róma főpályaudvaránál. A jótékonyság jele, hogy a római egyházmegye ezzel is elő akarja mozdítani szeretett püspökének emlékét, felhívva a figyelmet lelkipásztori buzdítására a legszegényebbek iránt.
43. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 23:01
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„Mindvégig megragadta a szívemet emberségével, nyitottságával. Papságom II. János Pál személyéhez kötődik mind a mai napig” – beszélgetés Udvardy György pécsi megyéspüspökkel


Április 25-én, Húsvéthétfőn ünnepélyes szentmise keretében került sor Udvardy György pécsi megyéspüspök beiktatására. A kinevező okiratot Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius olvasta fel. A püspöki kar nevében köszöntést mondott Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, a pásztorbotot a távozó apostoli kormányzó, Veres András szombathelyi megyéspüspök adta át. Az eseményről - amelyen számos magyarországi, illetve határon túli püspök, az egyházmegye papsága és hívei vettek részt -, valamint küldetése főbb feladatairól Udvardy György püspök csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be a nyilvánosságnak. Mint mondta, örömmel; a szolgálat, a hit, de egyben a küzdelem és az odafigyelés örömével élte meg beiktatását.

A pécsiek nagy szeretettel és bizalommal fogadták az új megyéspüspököt, aki küldetését az igazságosság, a közjó, a béke és a nyugalom szellemében akarja végezni, a 26. zsoltár szavaival élve az Úrra hagyatkozva, bátran cselekedni.

Udvardy György püspököt Boldog II. János Pálhoz fűződő személyes kapcsolatáról kérdeztük helyszíni interjúnkban, amelyet április 28-án, a pécsi püspöki palotában rögzítettünk.

„Az én papságom II. János Pál személyéhez kötődik mind a mai napig” – vallotta meg az interjúban a főpásztor, majd így folytatta: „Mindvégig megragadta a szívemet emberségével, nyitottságával. Az életet teljes egységben szemlélte, s annak mindig a méltóságát hangsúlyozta mind a fiatalok, mind a szenvedők felé. Nem félt: nagyon diplomatikus volt, de a szavaiban mindig nyílt, s ez a nyíltság az Evangélium nyitottsága volt. Ezért is tudta megérinteni a tömegeket, mindenütt osztatlan elismerést váltott ki. Ennek lehettünk tanúi a halálakor, amikor szinte napokig megállt a világ, mindenki elcsendesedett, figyelt. Mert olyan valaki távozott a világból, aki megkérdőjelezhetetlen egyéniség, példa volt. A vele való kapcsolat továbbra is fennáll, hiszen lelkipásztori ügyeimben, a MKPK katekézisért felelős püspökeként egy kicsit a katekéták védőszentjének tekintem (megelőlegezve boldoggá avatását), többször kérve az ő közbenjárását. Halála óta életem sorsfordító eseményei az ő személyéhez kötődnek, kérem és tapasztalom közbenjárását”.

Az új pécsi püspök május folyamán szeretne tisztelegni Szent Péter sírjánál, illetve az Apostolfejedelem utóda, XVI. Benedek pápa előtt. Reményei szerint egy általános kihallgatás alkalmával megköszönheti a pápa bizalmát, valamint biztosíthatja őt a pécsi egyházmegye híveinek személyes kötődéséről Jézus földi helytartójához.
42. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 22:59
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„II. János Pál életműve fontos figyelmeztetés az egész európai civilizáció számára” – stúdióbeszélgetés Szászfalvi László államtitkárral

Az egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár a boldoggá avatási szertartásra érkezett Rómába. Szászfalvi László államtitkár Győriványi Gábor szentszéki nagykövet kíséretében felkereste szerkesztőségünket.

A stúdióbeszélgetésben rámutat az új magyar alkotmány néhány egyházi vonatkozására, illetve tanúságot tesz II. János Pál iránti tiszteletéről. A református teológus, lelkipásztor hangsúlyozza a keresztény értékek jelentőségét, illetve szól a készülő törvényről, amely új szempontok szerint határozza majd meg az „egyház” fogalmát.
41. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 22:56
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Új vatikáni honlap II. János Pál boldoggá avatására


A Vatikán internetes oldalt hoz létre www.giovannipaoloii.va címmel Wojtyła pápa boldoggá avatásának alkalmából azzal a céllal, hogy május 1-én bemutassa a pápa életének és péteri szolgálatának legfontosabb pillanatait. Az új internetes kezdeményezést mintegy 500 fotó, 30 videofelvétel és 400 idézet gazdagítja, amelyeket hat nyelven lehet majd elolvasni.

A pápa életének, szolgálatának legfontosabb eseményei, pillanatai témakörök szerint vannak felosztva (fiatalok, pápaválasztás, merénylet, jubileumi év stb.). A témákhoz kapcsolódó képek könyv formájában jelennek meg egy-egy idézettel együtt, amelyeket az internet segítségével virtuális módon lehet majd „lapozgatni”. II. János Pál pápaságának eseményeit videofelvételek mutatják be, a boldoggá avatás eseményét pedig élő közvetítésben lehet megtekinteni a „streaming media”-nak köszönhetően.

A honlap megjeleníthető mindenféle kommunikációs eszköz segítségével, így hordozható és asztali számítógépen, smartphone-on, iPhone-on és iPad-en stb., amely nagyban segíti és tovább gazdagítja a Rómában tartózkodó hívek zarándoklatát is.

A kezdeményezésben számos vatikáni intézmény részt vesz, köztük a vatikáni internetes szolgálat, a tömegtájékoztatási igazgatóság, a Vatikáni Rádió, a Vatikáni Televíziós Központ, a Vatikáni Könyvkiadó, a Szentszék Sajtóterme, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa, a Zarándoklatok Római Műve és a Népek Evangelizálása Kongregáció.
40. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 22:52
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A Twitter-en és a Facebook-on is követhetők a szertartások

II. János Pál boldoggá avatására a Római Vikariátus és a Tömegtájékoztatási Pápai Tanács fontos projektet indított el „Digitális őrszemek” címmel a közösségi hálók világában. A Vatikáni Rádió Facebook oldalán (http://www.facebook.com/#!/vatican.Johnpaul2) és a Twitter-en (http://twitter.com/#!/Pope2YouVatican) élőben követhető lesz a boldoggá avatási szertartás. Az április 5-én meghirdetett kezdeményezés következtében ezer újságíró, riporter és véleményformáló személy készül a Twitter-en elérhető vatikáni szolgáltatás igénybevételére.

A Pope2You oldalon szintén lehetőség nyílik a szentmisébe való élő bekapcsolódásra. Ez hatalmas lépés az egyház számára a digitális korban, hiszen a világ különböző részein élő katolikusok lélekben részt vehetnek a szertartáson. A kezdeményezésnek köszönhetően közel 40 ezer elektronikus képeslapot küldtek az érdeklődők II. János Pál idézetekkel, amelyeket a fiatalokhoz intézett.
39. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-29 00:03
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„Olyan volt ő, mint a húsvéti gyertya” – Bábel Balázs kalocsai érsek II. János Pál pápára emlékezik

Bábel Balázs, kalocsai érsek visszaemlékezésében feleleveníti II. János Pál megválasztásának eseményét, amely nagyon nagy örömmel töltötte el őt. Máig elevenen él emlékezetében a Szentatya első lengyelországi látogatása, amelynek során a pápa boldogan üdvözölte a híveket: „Itthon vagyok!”. Köszöntése örömmel töltött el minden jelenlévő zarándokot, akikkel közösen ünnepelték a Szentatyát.

Bábel Balázs főpásztor visszaemlékezik személyes találkozására II. János Pállal papként, majd érsekként. Az Újszövetség Zsidókhoz írt leveléből vett idézet által hangsúlyozza: „Wojtyła pápa hiteles tanúja volt Jézusnak és Péteri szolgálatával közel hozta hozzánk Isten atyaságát”. Az emberi személy méltóságának védelmezője volt a diktatúrák, romboló szellemi áramlatok idején – emlékezik vissza Bábel Balázs főpásztor.

A Szentatya élete derűs tanúságtétel is volt, amelyet halálával is igazolt és megmutatta számunkra, hogy hogyan kell Krisztus követőjeként meghalni. Szűz Máriához fűződő különleges, bensőséges kapcsolata nagyon fontos volt számára, Máriát „mennyei pártfogójának” érezte, így egész élete Szűz Mária iránti hűséges szeretetben telt el – fejti ki a kalocsai érsek. A Szűzanya iránt érzett szeretete megjelent az emberekkel való kapcsolatában is, hiszen úgy fordult a betegekhez, rászorultakhoz, elesettekhez, mint egy anya.

II. János Pál Húsvét hetében az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg és tért vissza az atyai házba. Olyan volt ő, mint a „húsvéti gyertya”, amely tanításának fényével világít, szeretetének lángjával melegít, életáldozatával csonkig égett. Szívünkben tovább él II. János Pál pápa.
38. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 16:32
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Közeleg II. János Pál boldoggá avatása

Rómában, a Szent Péter téren már az utolsó simításokat végzik, hogy május elsején ragyogó szépségében fogadhassa a II. János Pál boldoggá avatására érkező zarándokok sokaságát. A balodali kolonnádok oszlopsorai között II. János Pál híres szavai díszelegnek: „Tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt.” Szemben a jobboldali kolonnádok között 26 éves pápaságának leghíresebb jelenetei láthatók, két-két évet egy jelenet eleveníti fel, pl. amely a jeruzsálemi szentély siratófala előtt ábrázolja Őt, egy másik képen Teréz anyával látjuk, az utolsók között szerepel az olasz parlamentben tett látogatása és végül földi élete végének dátuma: 2005. április 2. 21 óra 37 perc.

Az immár valóban küszöbön álló szertartást számos apró és nagy gesztus előzi meg.

Eddig 2200 újságíró kért akkreditációt, hogy kísérje az eseményeket. A hírt a Szentszék sajtóirodája közölte ezekben a napokban.

Április 29-étől kezdve a boldoggá avatásra érkező hívek a busz és földalatti 1 eurós jegyeken az imádkozó pápa képével találkozhatnak. 500 ezer ilyen buszjegy kerül forgalomba a római tömegközlekedési vállalat, az ATAC kezdeményezésére. A jegyek az újságárusoknál és a metrómegállókban kaphatók főként a Vatikán környékén. Az ATAC ezzel egyben szeretné a figyelmet arra is felhívni, hogy lehetőleg mindenki személygépkocsi helyett buszra szálljon, nehogy teljesen megbénuljon ezekben a napokban a város forgalma.

A Vatikáni Könyvkiadó engedélyt adott arra, hogy II. János Pál eredeti szavai dalszöveggé váljanak. „Ne féljetek, kérlek benneteket, alázattal és bizalommal könyörögök, engedjétek meg Krisztusnak, hogy beszéljen az emberekhez… Az Ő szavai az élet, igen az örökélet szavai.” Ez a beszédrész II. János Pál pápaságának kezdetén, 1978. október 22-én hangzott el és mindjárt világhírű vált. Ezek a szavak most „Ne féljetek” címmel egy dal szövegét alkotják, az előadó egy olasz fiatal, Matteo Setti, nemzetközi hírnevű musical énekes. „Az élet ritka ajándékai közé tartozik, hogy olyan dalt adok elő, amelynek szövegét Wojtyla pápa beszéde tartalmazza. Ez a dal tisztelgés II. János Pál nagy kommunikációs ereje és karizmája előtt” – mondta Matteo Setti. A Ne féljetek c. dalt a nagy rádióállomások rendelkezésére bocsátották és készülnek a különböző nyelvű változatok.

II. János Pál ezer gondolata a világhálón. A boldoggá avatásra készülve a Lélekben Megújulás mozgalom a világhálón, IPhone-on és IPad-en is hozzáférhetővé teszi „A Szentlélek evangéliuma II. János Pálnál” c. könyvet, amely a pápa ezer reflexióját, gondolatát, imádságát tartalmazza. Az összeállítást Salvatore Martinez a Lélekben Megújulás elnökének neve fémjelzi. „II. János Pál nagysága Istennel való kapcsolatának spirituális erejében rejtőzik. Ő igaz ember volt, igazi hívő, Isten igazi barátja. A könyv II. János Pál páságából a szív gondolatainak állít emléket - mondta Salvatore Martinez.

A Szentföld katolikus püspökeinek szavai szerint II. János pápa a hit, a párbeszéd, a béke, és az emberi szenvedés törhetetlen tanúja volt. A püspökök arra kérik papjaikat, hogy tájékoztassák a híveket a boldoggá avatásról, amelyet Jeruzsálemben és Betlehemben a II. János Pál Alapítvány épületében élő TV közvetítésben is követhetnek május elsején. Ezen jelen lesz Szalám Fájjad palesztin miniszterelnök is, míg Fouad Twal jeruzsálemi római katolikus pátriárka május elsején ünnepi hálaadó szentmisét mutat be Boldog II. János Pál tiszteletére.

Lengyelországban a hagyományos május elsejei ünnepségeket ezúttal Varsóból átteszik Szczecinbe, mivel az országban most ezt a napot főként a „boldog” lengyel pápának szentelik. A szertartás megelőző éjszakán az egész országban a fiatalok imavirrasztást tartanak és hangversenyekkel és hálaadó szentmisékkel ünneplik nagy honfitársuk boldoggá avatását. A pápa szülővárosában, Wadowicében szabadtéri szentmisét mondanak, amelyen jelen lesz Donald Tust miniszterelnök. Május elsején Varsóban a művészek belvárosi templomában leleplezik a Boldog II. János Pálnak dedikált első oltárt. A pápa egykori magántitkára, Stanislaw Dziwisz bíboros húsvéthétfőn Gniezóban azt mondta, hogy II. János Pál Lengyelország nagy védőszentjeinek sorába illeszkedik, ő a hit, a remény, a szeretet és a nemzeti identitás új tartóoszlopa.

Végül egy 2001-ből származó érdekes tanúbizonyság. Rádiónk olasz nyelvű munkatársa, Joseph Ratzinger bíborost kérdezte II. János Pál 20 éves pápaságáról, amely egybeesett azzal, hogy ő 20 éve állt akkor a Hittani Kongregáció élén.

„A Szentatyával való hétköznapi találkozások jelentik számomra a legszebb élményt, azt amikor a szív beszél a szívhez azzal a közös akarattal, hogy együtt szolgáljuk az Úr Jézust… A pápa mindenekelőtt nagyon jó ember. Nyitott szívű, viccelődő ember, akivel jókedvűen, fesztelenül lehet beszélgetni. Ám nem vagyunk mindig rózsaszín felhők szárnyán, a valós élet talaján járunk….A pápa jósága újból és újból lenyűgöz. Tudom azt is, hogy milyen nagy a műveltsége, de a legnagyobb hatást az teszi rám, hogy mennyire közvetlen és mennyire józan, két lábbal jár ezen a földön.”
37. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 15:55
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028

II. János Pál pápa tiszteletére épül a pátyi templom
Május 1-jén, Irgalmasság Vasárnapján reggel 8 órakor kerül sor az új pátyi templomban a hagyományos búzaszentelő szentmisére. A II. János Pál tiszteletére épülő templom hívő közössége ezután kivetítőn követi a boldoggáavatási szertartást.A jelenlévők és így imádságos módon kapcsolódhatnak be a római eseményekbe. Mint ismeretes a pátyi templom II. János Pál pápa tiszteletére épül, akinek mostantól különösen is oltalmába ajánlják a hívek az új templomot. A közösség tagjai a nagy napra közös imaként az irgalmasság kilenceddel készülnek.


A délelőtt folyamán a gyermekeket, az ifjúságot kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és vetélkedők várják majd a templomkertben. A szertartás végén bográcsban főtt szerény egytál étel lesz a közös ebéd, amelyhez a résztvevők hozzájárulására is számítanak a szervezők.

36. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 00:42
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
II. János Pál – a magyarok barátja – P. Szabó Ferenc SJ megemlékezése

II. János Pál boldoggá avatása alkalmával világszerte felidézik a lengyel pápa életét, péteri szolgálatának főbb mozzanatait. Mi magyarok több alkalommal megtapasztaltuk irántunk érzett rokonszenvét megnyilatkozásaiban kifejezetten is hivatkozott a hagyományos lengyel-magyar barátságra, jól ismerte a történelemből a közös lengyel-magyar királyokat, szenteket.

Mindezt személyesen is megtapasztalhattam, amikor 1991-es magyarországi látogatása előtt sokszor találkoztam vele a Vatikánban a szerdai kihallgatások előtt, hogy a magyar zarándoknak szánt magyar szöveg kiejtését gyakoroljuk. Minden alkalommal emlékezetett a lengyel-magyar közös történelem valamelyik mozzanatára. A magyarországi látogatás előtt dokumentációt is adtam a Szentatyának, hogy tájékozódjék a magyar múltról és jelenről, az egyházi-kulturális helyzetről.

A Vatikáni Rádió volt francia munkatársával összeállítottuk előző évben a Missi c. képes francia folyóirat Magyarországról szóló különszámát. Ezt is átadtam a pápának. Amikor 1991 augusztus derekán Castel Gandolfóban vele ebédelhettem, láttam: evés közben nézte, forgatta a lapot, és kérdezgetett. Szóba került az 1956-os magyar forradalom is. Valamit tudott róla; említette, hogy lengyel egyetemisták jöttek Budapestre vért adni. De akkor tőlem hallotta először, hogy a szabadságharc – a poznani eseményekre válaszul - a lengyelekkel való együttérzésünk jeléül szimpátia-tüntetésként kezdődött. Elmondtam, hogy először mi egyetemisták a Bem-szoborhoz vonultunk, megmondtam, hogy ki volt Bem apó, és hogy hogyan taposták el a szovjet tankok szabadságharcunkat. Wojtyla pápa figyelte elbeszélésemet, és jól megjegyezte, mert amit tőlem hallott 1956-ról, megismételte egy héttel később a magyar főpásztoroknak.

1991. augusztus 20-án este a magyar püspököknek olaszul rögtönzött beszéde tanúsítja ezt. A Vatikáni Rádió olasz technikusa rögzítette e beszédet, aztán leírtuk hangszalagról. Ez a rögzítés nem szerepel az 1991-es pápalátogatás beszédeinek hivatalos gyűjteményében. Most felolvasom a beszéd zárószakaszát.

„…Évek óta vártam erre a magyarországi napra, főleg amikor Lengyelországba látogattam, tudva azt, hogy Lengyelország és Magyarország között századokon át és az utolsó időkben is szorosak voltak a kapcsolatok. Mindig arra gondoltam: vajon mikor nyílik lehetőség arra, hogy Magyarországra menjek, és most ez valóra vált. Köszönetet mondok ezért a lehetőségért az Isteni Gondviselésnek, hogy így irányította a dolgokat annyi emberi tényezőn keresztül, és főleg a Fatimai Szűz révén megnyilvánult irgalmasságáért, mert emberileg szólva ennek a pápának tíz év óta már nem kellett volna élnie. Ha nem élt volna, nem jöhetett volna Magyarországra! (…) Tehát mindez kapcsolódik Magyarországhoz! Számomra a magyar hagyomány átfog ezer évet, de vannak kiváltságos, sajátos mozzanatok. Biztosan ilyen pillanat volt, amikor Lengyelországba jött Nagy Lajos király leánya. Lajos rokonságban volt a Piaszt-családdal, és e család kihalása után Lajos egy ideig Lengyelország királya volt, egyszerre Magyarország és Lengyelország királya. Lengyelországban a trón örököse tizenkét éves leánya, Hedvig lett. Ez a Hedvig kellő pillanatban Krakkóba jött, és Isten nagy áldását hozta magával, nem csupán új országa, új hazája számára, hanem annyi nép, főleg Litvánia számára, továbbá ama népek számára, amelyek ebben a korszakban a mongol, a tatár iga alatt éltek. Biztosan új korszakot nyitott lengyel népünk és Európa számára. Azután meg kell említenünk egy Erdélyből jött királyt, Báthory Istvánt, aki Lengyelország egyik legnagyobb királya volt, de csak tíz évig uralkodott. Az oroszok nem szívesen emlékeznek rá, mivel győzni tudott, és a saját követelményeit szabta ki rájuk. Íme, a történelemnek oly sok mozzanata eleven emlékezetemben, de ezeket nem mondom el nyilvánosan, nehogy túlságosan lengyel pápa legyek, de elmondom barátok között, akik jobban tudják.

A XIX. században volt egy lengyel tábornok, egyike a magyar nemzeti hősöknek. A mi századunkban, 1956-ban történt: előbb az első forradalom, a lengyelországi Poznanban, majd a híres októberi forradalom Magyarországon: nagyon éreztük a kapcsolatot. Jól emlékszem az eseményekre, mert már nemcsak pap voltam, hanem professzor is: a fiatal egyetemisták mentek Magyarországra: vért vittek, hogy segítsék magyar testvéreiket a nehéz helyzetben, a kárházakban vérátömlesztéssel. Nagyon hosszú és gazdag tehát közös múltunk. Az előzményekről, a középkorról beszéltünk. Tegnap láttuk a sportpályán /Népstadionban/ a nagyon szép balettet, amely felidézte a tatárjárást /Szent Margit történetét/ Ugyanabban a történeti időszakban, a XIII. században, Lengyelországot is megszállták a tatárok. Ebben a korszakban a herceg nem volt király; a krakkói Herceg egy magyar lányt vett nőül, Kinga Kunigunsát, aki férje halála után Lengyelországban maradt, és klarissza apáca lett, de a lengyel nép emlékezetében mint anya maradt meg. Ezek a kapcsolatok tehát több századosak, mindig kedvezők, testvériek voltak, ezért igen nagy vágyat éreztem, hogy Magyarországra jöjjek; régóta vágytam erre. Egy kis akadályt jelentett a magyar nyelv.(…)

Ez a nap számotokra Szent István napja, állami ünnep is. A kommunisták ugyan meg akarták szüntetni, de másképpen nevezve megtartották, mert nem tudtak változtatni az erős hagyományon. A hagyomány erősebb volt, mint az ideológia; nem rég óta ismét Szent István ünnepe. Szent István elhozta saját ünnepére a pápát is, előbb Esztergomba, aztán Budapestre. Nem tudom nem csodálni mindezért az Isteni Gondviselést, aki így írja az előre nem láthatókat. Ami nem lehetséges az embernek, lehetséges Istennek. Mondjunk köszönetet az Isteni Gondviselésnek és a Magyarok Nagyasszonyának a mi napért és ezért a találkozásért.”
35. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 00:39
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Egy élet Istenért és az emberekért – A Fokoláre mozgalom elnökének nyilatkozata II. János Pál boldoggá avatása alkalmából


Nagy örömmel és hálával tölt el bennünket a közelgő esemény, amely során elismerésre kerül e nagy pápa életszentsége, aki egész életét az utolsó pillanatig Istenért és az emberekért áldozta. Továbbra is elkápráztat tanításának rendkívüli gazdagsága és a szeretetről tett tanúságtételének elismerése keresztények, más vallásúak és nem hívők között egyaránt – írja Maria Voce.

A többi egyházi mozgalommal megtapasztaltuk II. János Pál különleges szeretetét e közösségek egyházbeli szerepének elismerésében. Megnyitva a kapukat a Szentlélek által előidézett újdonságok előtt az egyházi mozgalmakkal és új közösségekkel rendezett történelmi találkozója során 1998 pünkösdjének vigíliáján a Szent Péter téren Wojtyła pápa elismerte, hogy alapvetőek az egyház felépítésében és hozzájárulnak életéhez, megújulásához és Isten népe megszentelődéséhez.

Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója személyesen is mélyen kötődött e nagy pápához. Számos magán kihallgatásra, ebédre kapott meghívást. II. János Pál részt vett a közösség sok programján, személyes leveleket küldött és telefonbeszélgetésekre került sor a különleges évfordulók alkalmából. Utazásai során is elismeréssel szólt a mozgalom tagjairól, akiktől vigaszt és támogatást kapott. Chiara és II. János Pál lelki összhangjának egyik aspektusát láthatjuk abban, hogy az egyházat szeretetközösségként, Isten emberek iránti szeretetének kifejeződéseként élték meg. Innen származik az a javaslat, amelyet Wojtyła pápa „Novo millennio ineunte” k. apostoli levelében fogalmazott meg: a szeretetközösséget kell megélni, hogy a feltámadt Jézust elvigyük a világ szívébe. Most amikor nagy örömmel ünnepeljük II. János Pál boldoggá avatását, még erősebben érezzük a felhívást, hogy teljességgel megéljük a spiritualitást, amelyet Isten ajándékozott nekünk – zárul Maria Voce, a Fokoláre mozgalom elnökének nyilatkozata II. János Pál boldoggá avatása alkalmából.
34. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 00:37
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„A Szentlélek evangéliuma II. János Pál tanításában” elérhető iPhone-on és iPad-en

A könyv mostantól nemcsak nyomtatott formában, hanem elektronikusan is elérhető az Apple cég honlapján a boldoggá avatás alkalmából. A kötet szerzője Salvatore Martinez, a „Szentlélekben való megújulás” elnevezésű egyházi mozgalom olaszországi elnöke, aki II. János Pál ezer gondolatát, elmélkedését és imáját gyűjtötte egybe. Karol Wojtyła volt az első pápa, aki felhasználta a modern technológia adta lehetőségeket. Arra buzdította a híveket, hogy ne féljenek az új technológiáktól, amelyek egyikét jelentik azoknak a csodálatos dolgoknak, amelyeket Isten a rendelkezésünkre bocsátott, hogy felfedezzük, használjuk és megismertessük az igazságot.

A II. János Páltól származó 1000 idézet hat kategóriára bontva olvasható: időrendi sorrendben pápasága 26 évén keresztül, műfaj szerint, a kontextustól függően, amelyben elhangzott. Egy keresőprogram lehetővé teszi bármely szó, kifejezés megtalálását a szövegekben, amely alapvetően fontos eszköz a pápa gondolatainak elmélyítésére vagy a szavaiból, tanításából való vigaszra találáshoz.

Egy rövid bevezető videóban Salvatore Martinez bemutatja a kötet és elektronikus verziójának értékét és sajátosságát. „II. János Pál nagysága az Istennel való bensőséges és mély kapcsolatból származó lelki erejében rejlik. Igaz ember volt az emberek között, mert igazi hívő és Isten valódi barátja volt. Meg tudott nyílni a világ felé és kifogyhatatlan lelkesedéssel élte az életet. A kötet egyfajta emlékkönyv II. János Pál pápaságáról, tanúságtétel tanításáról. Segítség az elmélkedéshez, a csend szavának megtalálásához, hogy Isten szemével lássuk a valóságot és, hogy egy újfajta szeretetet tapasztaljunk meg Isten és az emberek iránt – hangsúlyozza Salvatore Martinez.

A „Szentlélekben való megújulás” elnevezésű egyházi mozgalomnak Olaszországban több mint 200 ezer tagja van, 1900 csoportra és közösségre bontva.
33. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 00:36
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Április 30-án új honlapot indít a Világiak Pápai Tanácsa

Az új honlap címe: www.laici.va olaszul, angolul, spanyolul és franciául ad gazdag tájékoztatást a Szentszék dikasztériumának tevékenységéről, amely a világ minden részén élő világi híveket szolgálja.

XVI. Benedek pápa a június 5-én esedékes Tömegtájékoztatási világnapra írt levelében megállapította: „a világháló hozzájárul egy új, összetett intellektuális és spirituális tudat kialakulásához. Arra kaptunk meghívást, hogy ezen a téren is hirdessük hitünket: Krisztus az Isten, az ember és a történelem Üdvözítője”. Az új weboldallal a Világiak Pápai Tanácsa éppen erre törekszik: vonzó grafikával, több nyelven kívánja bemutatni tevékenységét, hirdetve, hogy Jézus Krisztus az Üdvözítő, aki az embereket elkíséri életük minden területén.

A honlap tehát „nyitott ablak” a dikasztériumra. Részletesen ismerteti struktúráját, szervezeti felépítését, munkáját, a világi társulatokat, az egyházi mozgalmakat, az új közösségeket, a fiatalok körében végzett pasztorációt, különös tekintettel az Ifjúsági Világnapokra. Foglalkozik továbbá olyan témákkal, mint a hivatások kérdése, a nők küldetése az egyházban és a világon, az egyház és a sport kapcsolata. Az érdeklődők továbbá értesülhetnek a szemináriumok, kongresszusok, fórumok, plenáris ülések programjairól, és interaktív módon az oldal látogatói is bekapcsolódhatnak az egyes kezdeményezésekbe.

A honlapot a Vatikáni Internetes Szolgáltató szerkesztette, az első, amelyet ez a hivatal a web tartalomkezelő (web content management) új módszerével hozott létre.

Nem véletlen a honlap indításának időpontja sem: II. János Pál boldoggá avatásának vigíliája. A Világiak Pápai Tanácsa ezzel is ki akarja fejezni tiszteletét a nagy pápa iránt, aki megteremtette az Ifjúsági Világnapok hagyományát, aki mindig nagy elismeréssel adózott a „női géniusznak”, és figyelemmel kísérte mindazokat a területeket, amelyen a világi hívek tanúságot tehetnek Krisztusról. Wojtyła bíboros továbbá konzultora volt a Világiak Tanácsának, amely később a Világiak Pápai Tanácsává alakult. Az új honlap arra is emlékeztetni kíván, hogy II. János Pál nagymértékben hozzájárult a dikasztérium történelméhez és fejlődéséhez.
32. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-28 00:34
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Boldog II. János Pál tiszteletadása Mindszenty József bíboros sírjánál


A Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ közös kezdeményezésének köszönhető, hogy a II. János Pál emlékét idéző videók között összesen most már három Magyarországgal kapcsolatos klipp látható a Facebookon és a youTube-on.

Április 27-én, szerdán az a 45 mp-es felvétel került fel a közösségi oldalakra amely a pápa első magyarországi apostoli látogatásakor, 1991. augusztus 16-án készült. II. János Pál az esztergomi bazilika előtti térségen bemutatott szentmise után felkereste Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros sírját. (A bíboros földi maradványainak újratemetésére nem sokkal azelőtt, 1991. május 4-én került sor az esztergomi bazilikában).

A leendő boldog a következő szavakkal rótta le tiszteletét korunk nagy hitvallója előtt: „Ezen a találkozón, Esztergomban, magyarországi látogatásom kezdetén tisztelettel adózom a szeretett Mindszenty József bíboros tiszteletre méltó emlékének. Ő ragyogó tanúságot tett a Krisztushoz és az Egyházhoz való hűségről, valamint a hazaszeretetről. Neve és emléke örökre áldott”.

Az eredeti olasz szöveg a pápa homíliájából:

„In questo incontro a Esztergom, all’inizio della mia visita in Ungheria, desidero rendere un cordiale omaggio alla cara e venerata memoria del compianto Cardinale József Mindszenty che ha lasciato una luminosa testimonianza di fedeltà a Cristo e alla Chiesa e di amore alla patria. Il suo nome e il suo ricordo rimarranno sempre in benedizione”.

http://www.youtube.com/giovannipaoloii#p/u/0/EBzjhizuwd0 - ez a videóklipp címe.
31. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-27 00:15
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Szentszéki nyilatkozat Boldog II. János Pál ereklyéjének kitételéről

II. János Pál ereklyéje, amely előtt a hívek leróhatják tiszteletüket a boldoggá avatás alkalmából, egy vérampulla, amelyet egy értékes, a pápai liturgikus szertartások hivatala által külön ebből a célból készíttetett tartóban helyeztek el. Az április 26-án, kedden közzétett szentszéki közlemény a továbbiakban részletesen elmagyarázza az ereklye származását.

II. János Pál kezelőorvosai, vért vettek a pápától betegségének utolsó napjaiban, hogy azt a (római) Gyermek Jézus kórház transzfúziós központjának rendelkezésére bocsássák egy esetleges vérátömlesztés céljából. Ez az Isacchi professzor által vezetett központ volt ugyanis megbízva azzal, hogy ezt az orvosi ellátást biztosítsa a pápa részére.

Mivel végül nem került sor vérátömlesztésre, a pápától utoljára vett vért négy tartályban őrizték meg. Kettőt ezek közül II. János Pál pápa magántitkára, Dziwisz bíboros rendelkezésére bocsátottak, a másik kettő pedig a Gyermek Jézus kórházban maradt, ahol a kórház szerzetesnővérei azt nagy tisztelettel megőrizték. A boldoggá avatásra való tekintettel ennek a két tartálynak a tartalmát egy-egy ereklyetartóban helyezték el.

Az elsőt május elsején, a boldoggá avatás szertartásán állítják ki, hogy a hívek leróhassák előtte tiszteletüket, majd pedig a pápai liturgikus szertartások hivatalának gondozásában lévő ún. „Sacrarium”-ban helyezik el, ahol már több fontos ereklyét őriznek. A második tartályt visszaviszik a Gyermek Jézus kórházba, ahol a szerzetesnővérek az elmúlt évek során hűségesen őrizték az értékes ereklyét.

A vér folyékony állagát az magyarázza, hogy a vérvételkor az üvegcsébe véralvadás elleni, antikoagulációs anyagot helyeztek – olvassuk a szentszéki közleményben.
30. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-27 00:14
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A Facebook-on két videó látható II. János Pál pápa 1991-es magyarországi apostoli látogatásáról

Április 25-én tovább bővült a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ kezdeményezése: a Facebook-on 41 különböző nyelvű videó között két magyar klipp is látható II. János Pál első, történelmi magyarországi látogatásáról.

Az egyik videó az 1991. augusztus 16-a esztergomi felvételeit ábrázolja, láthatjuk az utcán ünneplő tömeget, valamint a bazilika előtti hatalmas hívősereget, a pápamobilról éppen leszálló II. János Pált, illetve Mindszenty József bíboros mellszobrát.

A képeket az a köszöntés kíséri, amellyel II. János Pál a látogatás első napján, augusztus 16-án fordult magyar nyelven a Parlament előtt összegyűlt hívekhez, és amely így hangzik:

„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves magyar testvéreim! Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt a Parlament előtt összegyűltetek. Hálát adok az Úrnak, hogy eljutottatok az igazi szabadsághoz, mégpedig vértelenül. A szeretet Istenének áldását kérem rátok, hogy életetek legyen, és egyre bőségesebb legyen”.

A másik videó felvétel 1991. augusztus 20-án, a Hősök-terén készült. A másfélmilliós hívősereghez olasz nyelven intézett szavai nem pusztán a magyar néphez, hanem az összes kelet-európai ország lakóihoz szólt, akik nem sokkal azelőtt nyerték vissza függetlenségüket vértelen forradalmaik által.

„Ti, kedves magyar testvéreim, legyetek tudatában annak a nagy szerencsének, melyet jövőtök számára az a szabadság jelent, amelyet visszafordíthatatlan módon megszereztetek. Becsüljétek meg és éljetek helyesen a szabadságotokkal”.
A video felvételeket a következő internetes oldalakon tekinthetik meg:

www.facebook.com/vatican.johnpaul2

www.youtube.com/giovanipaoloii

A keresőbe írják be Hungary 1991.

Honlapunkon részletes információkat találhatnak II. János Pál boldoggá avatásáról, letölthetik a leendő boldogról elhangzott híreinket, tanúságtételeket, megemlékezéseket.
29. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-27 00:13
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„Szent Benedek nagyon jó regulát írt, finom volt az ebéd” – II. János Pál tréfás szavai Pannonhalmán


Várszegi Asztrik bencés főapát felidézi a pápa 1996. szeptember 6-án és 7-én Magyarországon tett második apostoli látogatását, a Szentatyához fűződő személyes emlékeit.

A pápalátogatásra a pannonhalmi monostor fennállásának 1000. évfordulója adott alkalmat.
Várszegi Asztrik főapát kiemeli, hogy a fárasztó program ellenére a pápát nem hagyta el közismert humora.

Mindenkihez nagy szeretettel és figyelemmel fordult. Sugárzott belőle a szeretet, megérdemli, hogy hamarosan a boldogok között tisztelhessük.
28. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:07
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról

Január 14-én XVI. Benedek pápa aláírta a II. János Pál boldoggá avatását elismerő dekrétumot, amelyet Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa mutatott be a Szentatyának pénteken délelőtt. Ezzel a pápa elismeri az előde személyéhez fűződő csodát, vagyis Marie Simon Pierre Normand szerzetes nővér Parkinson-kórból való csodálatos gyógyulását II. János Pál közbenjárása által. A pápai kihallgatást követően a vatikáni dikasztérium vezetője, Angelo Amato szalézi bíboros interjút adott a Vatikáni Rádiónak.

Igaz a II. János Pál közbenjárása által megvalósult csodálatos gyógyulás a pápa halálát követően történt, mégis az egyházban és a világban ennek van legnagyobb jelentősége annak ellenére, hogy Wojtyła pápát szerte a földön szentéletű személyként tisztelik a hívek – mondta Amato bíboros.

II. János Pál boldoggá avatási eljárásával kapcsolatban a Szentté avatási Kongregáció prefektusa kifejtette, hogy az rendkívül körültekintő vizsgálaton ment keresztül annak érdekében, hogy bármiféle kétséget kizárjanak Wojtyła pápa boldoggá avatásának ügyével kapcsolatban.

A lengyel pápa közbenjárása által csodálatos módon gyógyulást szerző Marie Simon Pierre nővérről elmondta, hogy a szerzetesnőnél a Parkinson-kór, vagyis a reszkető bénulás betegségét 2001-ben diagnosztizálták több szakértő orvos részvételével, aki ezt követően elkezdte az előírt orvosi kezelést. Fájdalmai enyhülésnek indultak. Wojtyła pápa halálát követően – akit szintén e betegség sújtott – Marie Simon Pierre nővér és rendtársai az elhunyt pápa közbenjárását kérték a gyógyulásért. 2005. június 2-án a szerzetesnő fáradtsága és fájdalmai miatt elöljárójától felmentést kért munkája alól. Az elöljáró szerzetesnő azonban arra kérte a beteg nővért, hogy bízzon II. János Pál közbenjárásában. A beszélgetést követően Marie Simon Pierre nővér nyugodt éjszakát töltött el szobájában olyannyira, hogy amikor másnap reggel felébredt, gyógyultnak és egészségesnek érezte magát. Elmúltak fájdalmai, és semmiféle izommerevséget sem érzett. 2005. június 3-a volt, Jézus Szent Szíve ünnepe. Marie Simon Pierre nővér azonnal megszakította a gyógykezelést és orvosához sietett, aki egyértelműen megállapította a teljes gyógyulást – magyarázta Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa II. János Pál boldoggá avatási dekrétumának aláírását követően.
27. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:06
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Guido Marini prelátus, pápai liturgikus szertartásmester II. János Pál boldoggá avatásáról

Guido Marini prelátus, pápai főszertartásmester a közelgő, nagy jelentőségű vatikáni eseménnyel kapcsolatban a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy II. János Pál boldoggá avatási szertartása semmiben sem tér el a hagyományostól.

Az ünnepélyes szentmise keretén belül kerül sor arra a pillanatra, amikor II. János Pált a boldogok sorába iktatják és ezt követően röviden ismertetik élettörténetét. Ünnepélyesen leleplezik a Szent Péter bazilika homlokzatának központi loggiájára felfüggesztett új boldog képét, majd sor kerül az új boldog ereklyéi előtt való tiszteletadásra. Ezek a boldoggá avatás szertartásának eseményei az ünnepélyes szentmise keretén belül.

A szertartást követően a Szent Péter bazilikában, a Confessio oltárnál a zarándokok leróhatják tiszteletüket az új boldog ravatala előtt. A pápai főszertartásmester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Confessio oltár előtt II. János Pál koporsóját helyezik el, ahol a zarándokok rövid imába merülhetnek. Azért helyezik az új boldog ravatalát a bazilikába, hogy a hívek templomi környezetben róhassák le tiszteletüket és imádkozhassanak II. János Pál koporsója előtt.

A pápai főszertartásmester továbbá emlékeztetett, hogy a boldoggá avatási szertartáson való részvétel ingyenes és jegy nélküli, így tehát a zarándokok semmiféle belépőjegyet ne vegyenek.
26. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:05
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„II. János Pál életszentségének titka és lényege” – interjú Slawomir Oder prelátussal

Világszerte megsokszorozódnak azok az egyházi és kulturális események, amelyek II. János Pál május elsején esedékes boldoggá avatására készítik fel a világ közvéleményét. Február 25-én, pénteken délután a római Regina Apostolorum Pápai Egyetemen Slawomir Oder prelátus, a boldoggá avatási eljárás posztulátora tartott előadást „II. János Pál életszentségének titka és lényege” címmel. A találkozót a leendő boldog írásait összegyűjtő „II. János Pál Tanulmányi Központ” szervezte.

A prelátus rádiónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy az eljárás számára fontos spirituális élményt jelent, amely egész életét megváltoztatta. Nagy megelégedés és öröm tölti el az Úr előtt, hogy hozzá tudott járulni a boldoggá avatás nagy eseményének megvalósulásához.
Kiemelte II. János Pál spiritualitását, annak mélységét, amely különösen nagy hatást gyakorolt rá.

A pápa „Isten embere”, az „ima embere” volt. Az eljárás során Oder prelátus számos személlyel találkozott, meghallgatta tanúságtételüket. Ezekből kiderült, hogy Istennek ez az embere, aki nagy misztikus volt, rendkívül közel áll sok-sok ember életéhez. Belépett szívünkbe, családjainkba, és ott is maradt. Az a szeretet, amely a posztulációhoz folyamatosan beérkező tanúságtételekből árad, azt bizonyítja, hogy Wojtyła pápa ma is élő személy, aki jelen van szívünkben, érzéseinkben.

A boldoggá avatási eljárás kezdetétől fogva, nyomban II. János Pál halála után, imacsoportok jöttek létre a világ számos részén. Ma jelen vannak minden földrészen és nevüket a posztuláció honlapja is feltünteti. Olyan valóságok, amelyek spontán spirituális mozgalmakként születtek, vagy közös imára összegyűlő családok, baráti körök.

Slawomir Oder prelátus rádiónknak adott interjújában hozzátette: alapvetően két dimenzió jellemzi II. János Pál alakját, mint ahogy ez a boldoggá avatási eljárásból is kiderül. Egyrészt az ima embere volt, másrészt Krisztus misszionáriusa. A krisztusi szeretet arra késztette, hogy elvigye az Urat a világ minden részébe. A két aspektust pedig a pápa Krisztus iránti szeretete kapcsolja egybe. Szerette az Urat, mert érezte, hogy az Úr nagyon szereti őt. Erre a szeretetre válaszolt buzgó spirituális életével, szíve nyitottságával az egész világ felé.

Arra a kérdésre, hogy milyen gyümölcsöket terem majd a május elsején bekövetkező boldoggá avatás, Slawomir Oder prelátus így válaszolt:

„Az eljárás éveiben határozottan éreztem, hogy az ügyet valójában az Úr intézi: Ő az, aki megszabja az időt, ő cselekszik gyakran meglepő, csodálatra méltó módon. Meg vagyok tehát győződve arról, hogy az Úr, II. János Pál üzenetének jósága révén sok személy szívében elhintheti a spirituális élet magvait. Remélhetőleg reményt ébreszt, azt a megújult reményt, amelyről II. János Pál tanúságot tett. Ezt a reményt nem a világ adja, hanem pusztán az Úrral, a Krisztussal való barátságból fakadhat” – nyilatkozta rádiónknak Slawomir Oder lengyel prelátus, II. János Pál pápa boldoggá avatási eljárásának posztulátora.
25. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:04
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
II. János Pál egy egész nemzedékhez szólt Istenről – interjú Navarrro-Valls volt szentszéki szóvivővel


Kevesebb, mint két hónap múlva II. János Pál pápát a boldogok között tisztelhetjük. Ez az emlékezetesnek ígérkező esemény számos kezdeményezést hív életre világszerte. Érthető, hogy különösen mély érzelmekkel készülnek a szertartásra mindazok, akik közvetlen közelről szolgálták Karol Wojtyła pápát. Közéjük tartozik a vatikáni sajtóterem volt igazgatója, Joaquín Navarro-Valls is, aki rádiónknak adott nyilatkozatában először arra a kérdésre válaszolt, hogy milyen érzésekkel fogadta a boldoggá avatás hírét?

„Ugyanazokkal az érzésékkel, amelyeket néhány perccel halála után éreztem, 2005. április 2-án. A végtelen hála érzése ez iránt a nagy pápa iránt, aki közvetlen módon szólt Istenről, nem csak nekem, természetesen, hanem egy egész nemzedéknek. Megértettük általa azoknak az emberi és keresztény értékeknek a kincstárát, amelynek egy pápa a szóvivője” – mondta a vatikáni sajtóterem egykori igazgatója.

Arra a kérdésre, hogy ma mennyire van jelen életében Karol Wojtyła pápa, Navarro-Valls elmondta: II. János Pál közvetlen közelében élt húsz éven át. Viszont azelőtt mindössze néhány órát tölthetett vele egy-egy alkalommal, most pedig minden nap 24 órán át jelen van életében. „Most én kérem segítségét, mint ahogy annak idején én magam – nagyon szerényen és egyszerűen – próbáltam segíteni őt pápasága idején kommunikációs szempontból – nyilatkozta a korábbi szentszéki szóvivő.

II. János Pál legnagyobb öröksége saját személye, mint a keresztény élet példaképe. Látszott rajta, hogy ő maga is megéli az evangéliumot. Ez volt a legnagyobb ajándék részéről. Karol Wojtyła tanításából szóvivője a következő gondolatot emelte ki, amelyet pápasága idején többször hangoztatott, például az UNESCO székházában, Párizsban: „Egy olyan hit, amelyik nem válik kultúrává, rosszul befogadott, rosszul megélt és rosszul továbbadott hit”. Ezt a mondatot ma is gyakran felidézi magában Joaquín Navarro-Valls. Történelmi korunk nagy kihívása ugyanis az, hogy hogyan ültessük át hitünket a mindennapok kultúrájába?

Boldoggá avatására azért kerülhet ilyen hamar sor, mert mindnyájan láttuk következetességét: II. János Pál aszerint élt, amit hirdetett. Ezért volt képes arra, hogy átadja a keresztény értékeket, mind szavaival, mind pedig saját életével.

A volt szentszéki szóvivő még utalt II. János Pál közismert jó humorára, jókedvére. Számos kiváló tulajdonsága közé tartozott, hogy rendkívül pozitívan tekintett a világra. Ez természetéből fakadó adottsága volt. Mélyen áthatotta az a meggyőződés, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ez a bizonyosság volt mindenki számára látható optimizmusának oka. Egészen biztos, hogy most a mennyekből, Isten tekintete előtt állva, még inkább mosolyogva tekint le ránk – mondta rádiónknak adott nyilatkozatában Joaquín Navarro-Valls, II. János Pál pápa szóvivője.
24. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:02
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„II. János Pál igaz ember és Isten embere volt” – nyilatkozta Slawomir Oder prelátus, a boldoggá avatási eljárás posztulátora


Március 10-én, csütörtökön Slawomir Oder prelátus, II. János Pál boldoggá avatási eljárásának posztulátora találkozott a Szent Kereszt Pápai Egyetem Kommunikációs karának hallgatóival és tanáraival. Hozzájuk intézett beszédében megállapította, hogy az egész egyháztörténet talán legnépszerűbb eljárásáról van szó. Azért volt szükség lefolytatására, hogy a jövő nemzedékeinek megmagyarázzák: miért kérték azonnali szentté avatását a hívőseregek „santo subito” kiáltásukkal.

A dokumentumok és tanúságtételek alapos tanulmányozása, amelyhez az életszentség mindenki számára ismert híre járult, nem hozott napvilágra semmi újat. Nem merültek fel a pápa személyének ismeretlen aspektusai, mivel Isten szolgája mindenki számára átlátható módon élt. A valódi felfedezés az a bizonyosság volt, hogy II. János Pál hiteles ember volt. Az eljárás rávilágított ennek a következetes és egységes életnek az okára: szoros kapcsolatban élt Jézus Krisztussal.

Slawomir Oder prelátus megjelölte azt a három okot, amely az ügy lefolytatásának gyorsaságát indokolta:

II. János Pál életszentségének a híre, amely tapasztalható volt már az eljárás megkezdése előtt;

a bíborosok kezdeményezése, miszerint írásban kérték az ügy elindítását még mielőtt visszavonultak volna a konklávéra, hogy megválasszák Karol Wojtyła utódát;

és végül XVI. Benedek személyes meggyőződése, aki, mint II. János Pál legközvetlenebb munkatársa, jog szerint az eljárás kulcstanújává vált.

Oder prelátus hat éven át vezette azokat a vizsgálatokat, amelyek dokumentálják Tiszteletre méltó II. János Pál életszentségének hírét, hősies erényeit és az ügy teljességéhez szükséges csodát. Végső szintézisben ezekkel a szavakkal foglalta össze II. János Pál jellemzését: „igaz ember és Isten embere volt”.

Arra a kérdésre válaszolva, amely Karol Wojtyła hibáiról érdeklődött, Oder prelátus felidézett néhány anekdotát, amelyek a pápa jó humorát bizonyítják. Emlékeztetett rá, hogy az életszentség nem azt jelenti, hogy az illetőnek nincsenek hibái, vagy nem követ el tévedéseket, hanem azt, hogy a végsőkig hősiesen küzd hibái ellen. Ezért általában véve a kérdéses személy életének utolsó tíz éve a legjelentősebb minden eljárásban. Slawomir Oder prelátus tréfásan hozzátette: „csak két személy született és élt hiba nélkül: Jézus és Mária”.

Az esemény része volt azoknak a kezdeményezéseknek, amelyekkel a Pápai Szent Kereszt Egyetem II. János Pál boldoggá avatására készül. Április elsején tanulmányi napot tartanak, amelyen részt vesz Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa, Joaquín Navarro-Valls, volt szentszéki szóvivő, valamint Vatikán szakértők és kommunikációtanárok. A tanulmányi nap címe: „II. János Pál boldoggá avatása: közvélemény és sensus fidei (hitérzék)”.
23. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-26 00:01
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusának nyilatkozata II. János Pálról

A pápa boldoggá avatási ügyét, amelyet egy közlekedési kifejezés szerint úgymond „gyorsforgalmi sávra” helyeztek, kezdettől fogva nagy figyelemmel kísértek és az eljárás minden szakaszát rendkívül alapos, gondos vizsgálódással folytatták le. A média nyomása sem tette volna lehetővé, hogy felületesen járjanak el, hanem mindent elkövettek annak érdekében, hogy az illetékesek a leendő boldog személyiségéhez méltó módon végezzék munkájukat – nyilatkozta Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa.

A bíboros azon a sajtókonferencián szólalt fel, amelyen Stefano Campanella „’Oboedentia et pax’. Egy hamis üldöztetés valódi története” c. könyvét mutatták be. A szerző a kötetben azt a téves mítoszt cáfolja meg, miszerint Boldog XXIII. János pápa üldözte Szent Pio atyát.

Amato bíboros II. János Pál május elsején bekövetkező boldoggá avatásához kapcsolódóan még elmondta: „Az általunk lefolytatott eljárás pontosan követi azokat az előírásokat, amelyeket maga Karol Wojtyła pápa határozott meg 1983-ban közzétett dokumentumában. Szentté avatásához elegendő lenne egy újabb csoda. A kongregációhoz továbbra is a világ minden részéről érkeznek jelzések a II. János Pál közbenjárásának tulajdonított imameghallgatásokról.

A posztuláció feladata, hogy orvosok és tudósok segítségével kiválassza azt az állítólagos csodát, amelyet jogi elbírálásnak vethetnek alá az eljárás folytatásához” - nyilatkozta Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa.
22. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-25 23:56
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
II. János Pál pápa boldoggá avatására készülve – interjú Piero Marini érsekkel

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának jelenlegi elnöke, aki hosszú éveken át volt II. János Pál főszertartásmestere rádiónknak adott interjújában elmondta: csaknem apa és fiú kapcsolat volt közte és a pápa között. A boldoggá avatás híre nagy örömmel töltötte el, egy kicsit ő is „boldognak” érzi magát, hiszen olyan sok éven át lehetett II. János Pál közvetlen közelében. A boldoggá avatás mindnyájunk számára alkalmat jelent, hogy ismét találkozzunk az emberiségnek ezzel a barátjával, újra magunkkal ragadjon tanúságtétele, az ő szeretete az evangélium hirdetése iránt.

II. János Pál a rekordok pápája volt. A legnagyobb ajándék azonban, amit Marini érseknek adott, az az a tanítása, hogy az életszentségre mindenkinek nap, mint nap törekednie kell életállapotának megfelelően. Alázatosan válaszoljunk az Úr hívására, mint ahogy ezt II. János Pál tette, aki egész életét az evangélium hirdetésének, az egység megteremtésének szentelte.

Piero Marini érsek a pápa életének legfontosabb pillanataiban, vagyis a szentmise bemutatásakor állt a Szentatya mellett. Mély hatást gyakorolt rá a pápa közelsége Isten népéhez. A péteri szolgálatát megkezdő szentmisén, amelyet a Szent Péter bazilika előtt mutatott be, lement a térre, hogy köszöntse a híveket. Ezt jelképesen egész pápaságáról elmondhatjuk: mindig az emberek felé ment, a legkisebb közösségeket is felkereste. Isten szava hirdetése, a szentmise bemutatása, a szentségek kiszolgáltatása által a pápa személye körül sikerült kialakítania az egyház egységét.

Marini érsek örömmel emlékezett vissza az interjúban az ifjúsági világtalálkozókon résztvevő végtelen tömegekre, majd a drámai pillanatok közül az 1997-es szarajevói misét emelte ki, amikor a pápa már a Parkinson-kórral küzdött. Remegő kezét ő szorította a kezébe, hogy be tudja fejezni a szertartást.

Piero Marini érsek végül azt kívánta: hívők és nem hívők egyaránt tekintsék barátjuknak II. János Pál pápát, aki mindenki barátja akart lenni. Csak ezzel a baráti érzéssel szívünkben találkozhatunk vele újra, hallgathatjuk ismét szavait, láthatjuk viszont gesztusait és érthetjük meg maradéktalanul az egyház érdekében végzett szolgálatát.
21. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-25 23:53
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
„Ne féljetek!” – buzdít Wojtyła pápa mindnyájunkat hat évvel halála után, egy hónappal boldoggá avatása előtt – interjú Angelo Comastri bíborossal

II. János Pál pápa hat évvel ezelőtt, 2005. április 2-án tért vissza az atyai házba. Ezt az évfordulót idén az örömteli várakozás fénye ragyogja be; a hívek az egész világon készülnek boldoggá avatására. Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke rádiónknak adott interjújában emlékeztetett rá, hogy Isten népe már II. János Pál halálának pillanatában bizonyos volt afelől, hogy egy Szent lépett be a mennyek országába. 2005. április 8-án, Joseph Ratzinger bíboros, az ünnepélyes temetési szertartáson II. János Pál áldásáért fohászkodott, mintegy már szentnek tekintve őt. Mindnyájan emlékezünk megható szavaira: „Szentatyánk! Add ránk áldásodat a mennyei ablakból!” A boldoggá avatással XVI. Benedek ünnepélyes és hivatalos aktussal erősíti meg Isten népe megérzését – fejtette ki Comastri bíboros.

Mint ismeretes, földi élete utolsó pillanataiban II. János Pál így szólt: „Hagyjatok elmenni!” Ennek a kérésnek határozott jelentése van: II. János Pál érezte, hogy már az atyai ház küszöbén áll. Szavai azt fejezték ki, hogy siettetni akarta lépteit Jézus felé, miközben Mária fogta őt kézen. „Elképzeltem, hogy abban a pillanatban Mária állt a mennyek kapujában. Mária, akire II. János Pál szüntelenül tekintetét szegezte. Mária, aki halálakor ugyanúgy átölelte, mint a merénylet napján, hogy megmentse életét” – mondta az interjúban Angelo Comastri bíboros.

„Totus tuus ego sum” – II. János Pál élete, pápasága Mária jegyében telt el. Ez volt püspöki jelmondata, amely kifejezte lelkisége lényegét. Pápasága is Mária jegyében bontakozott ki. Nem feledhetjük el 1981. május 13-át. A fatimai Szűzanya első megjelenésének évfordulóján egy golyó hatolt át II. János Pál testén, de nem oltotta ki életét. Maga a pápa mondta: „Egy gyilkos kéz meghúzta a ravaszt, egy anyai kéz pedig megállított engem a halál küszöbén”. Ennek az eseménynek nem lehet más olvasata. Emlékezni kell 1984. március 25-ére is, amikor a Szent Péter téren, a fatimai Szűzanya kegyszobra előtt, amelyet kifejezetten erre az alkalomra hoztak el Rómába, a Pápa térden állva Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel Oroszországot. Egy évvel később, 1985-ben Gorbacsov került hatalomra és a peresztrojkával elindult a kelet-európai országokban a forradalmi változások folyamata.

Comastri bíboros még rámutatott: talán az első alkalommal fordul elő az egyház történelmében, hogy egy pápa boldognak hirdetheti ki elődét. Minden bizonnyal rendkívüli érzést jelent majd a szertartás XVI. Benedek számára, de egyben lelki biztonságot is nyújt: II. János Pál ettől kezdve a mennyekből őrzi utóda lépteit és segíti, hogy szembe nézzen az egyház mai kihívásaival. XVI. Benedek pápasága első beszédeiben gyakran ismételte: „Még hallom a hangját, amikor ezt mondja: ne félj!”. II. János Pál ezzel a felszólítással fordult az egész világhoz, a föld minden keresztényéhez. „Ne féljetek!”- biztosan így szól XVI. Benedekhez ebben a drámai órában, amikor úgy tűnik, vihar dúl a történelem tengerén. Jézusba kapaszkodva, Mária tekintetétől kísérve azonban átvészelhetjük a történelem minden viharát, annak a bizonyosságában, hogy eljutunk Isten kikötőjébe – fejezte be rádiónknak adott interjúját Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke.
20. hozzászólás
Létrehozva: 2011-04-25 23:51
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Karol Wojtyła és a fiatalok különleges kapcsolata

Április másodikán világszerte, főleg Lengyelországban, megemlékeztek II. János Pál halálának hatodik évfordulójáról, különös tekintettel közelgő boldoggá avatására. Mindenütt sok fiatal vett részt a pápa emlékét felidéző eseményeken. Mauro Parmeggiani, Tivoli püspöke közvetlen közelről ismerte II. János Pált, mint a római ifjúság pasztoráció felelőse.

Rádiónknak adott interjújában elmondta, hogy 1978-ban, 17 éves korában geodétának készült. Miközben házi feladatát írta, a televízióban megpillantotta az újonnan megválasztott pápát, aki köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Azonnal mély hatást gyakoroltak rá Karol Wojtyła szavai, közvetlensége. Elhatározta, hogy a papi pályát választja. 1985-ben szentelték fel, majd az Olasz Püspöki Konferencia akkori főtitkára, Camillo Ruini érsek titkáraként került Rómába. A főpásztor 1991-ben lett a pápa római bíboros helynöke. Mauro Parmeggiani atyát Stanislaw Dziwisz, ma krakkói bíboros mutatta be II. János Pálnak a Római Nagyszemináriumban, a Bizalom Szűzanyja liturgikus ünnepén.

„Tenni kell valamit a római egyházmegye fiataljaiért” – mondta a pápa titkára. Így kezdődtek el az egyházmegyei ifjúsági napok, vagyis a pápa és az egyházmegye fiataljai közötti találkozók, amelyeket minden évben Virágvasárnapot megelőző csütörtökön tartanak.

II. János Pál a találkozókat előkészítő megbeszéléseken gyakran hangoztatta: „a fiataloknak kell evangelizálniuk a fiatalokat”.

A pápa és a fiatalok között személyes kapcsolat, párbeszéd alakult ki, miközben beszélt hozzájuk, mindnyájuk szívéhez szólt. A szentek mindig optimisták, nem gondolják, hogy a fiatalok ne lennének képesek megérezni a szépet, az igazat, a jót, vagyis Istent. II. János Pál számára egyik fiatal sem volt „egy a sok közül”, mindegyikükre külön figyelmet fordított, mindenkinek válaszolni akart kérdéseire. Ezt pedig jól megérezték a fiatalok. Tudták, hogy a pápa mellettük áll, megérti őket, biztonságot adott nekik választásaikban. Most, hogy a boldogok sorába kerül, a fiatalok még inkább megérzik közelségét, azok is, akik csak messziről látták, vagy csak hallottak róla.

Halála éjszakáján, amikor hazatértem, - folytatta visszaemlékezését a püspök - a ház előtt fiatalok álltak, akik, látván papi öltözékemet, megkérdezték: igaz-e, hogy meghalt a pápa. Amikor megtudták, hogy személyesen ismertem, sok kérdést tettek fel, alig engedtek távozni. Azt hiszem, hogy a fiatalok ma is érzik II. János Pál közelségét, szeretetét, irántuk érzett bizalmát.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép