Ják, Bencés apátság

A magyar későromán építészet és szobrászat legkiemelkedőbb alkotásainak egyike. Az apátságot, birtokainak központjában, 1214 körül alapította a Ják nemzetségbeli Márton […]

Kecskemét, Ferences kolostor

A kecskeméti Barátok templomának elõzménye a város legrégebbi építészeti emléke, a XIII-XIV. század fordulóján gótikus stílusban épült templom volt, melynek […]

Grábóc, Szerb templom és kolostor

A grábóci szerb templom és kolostor jelentõsége messze túlmutat Tolna megye határain. Grábóc az egész kárpát-medencei szerbség szellemi és vallási […]

Felsőörs, Ágostonrendi prépostság

A felsõörsi prépostsági templom román kori tornyának gazdag nyugati homlokzata egyedülálló a hazai emlékanyagban. A kaput lezáró timpanon motívum itt […]

Esztergom, Keresztény Múzeum

Magyarország leggazdagabb egyházi gyûjteménye, mely több évszázad európai és magyarországi emlékeit õrzi. Képtárának olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga mellett […]

Egervár, Ferences kolostor

Az egervári ferences kolostor a rend hazai emlékeinek sorából megmaradt késõ-gótikus részleteivel, az alapító gyönyörû, vörös márvány sírkövével, és barokk […]

Dömös, Prépostság

A román stílusú együttes jelentõs Árpád-kori emlékeink egyike. A prépostságot a XII. század elején Könyves Kálmán király fivére, a tragikus […]

Csorna, Premontrei prépostság

A premontrei rend egyik legfontosabb prépostsága a középkori Magyarországon. A XVIII. században jelentõsen átalakították az épületegyüttest, a templombelsõt jelentõs mûvészeti […]

Csongrád, Ferences kolostor

Jelenkori ferences rendi kolostorépítészetünk egyik emléke a Károlyi család támogatásával, a XX. század 30-as éveiben, román stílusban felépült csongrádi kolostor. […]