Celldömölk, bencés apátság

A templom, kolostor és kálvária együttes a magyarországi barokk zarándoklatok és az ehhez kapcsolódó bencés szerzetesség egyik legjellegzetesebb emlékcsoportja. A […]

Bakonybél Bencés apátság

A bakonybéli bencés apátság Szent István egyházalapító tevékenységének jelentõs emléke. A barokk kolostorépület és templom ma is az egyik legkorábbi […]

Árpás Premontrei prépostság

Az árpási premontrei prépostsági templom a magyarországi románkori téglaépítészet egyik ritka példája. Híres barokk oltárképérõl ismert, mely a köpenyes Madonna […]