Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Történelem - Pápák
Keresztény Magyarország Portál - Történelem - Pápák - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Luca, Otília napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

XVI. Benedek
Mezei virágkosár
Pápák

16. számú pápa
217 - 222
Szent I. Calixtus
Szent Calixtus uralkodásának kezdetén lépett fel a történelem első ellenpápája, Hippolütosz. Elődjének erős fellépése, az egyház egységesítésére tett rendeletei és kiközösítései miatt, főként a birodalom keleti részében hanyatlott a római püspök hatalma és népszerűsége. Ezért kellett I. Callixtusnak számolnia Hippolütosz ellenpápával.
17. számú pápa
222 - 230
Szent I. Orbán
Szent I. Orbán hivatalát akkor töltötte be, amikor a Római Birodalom békés császára, Alexander Severus uralkodott. Valószínűleg Rómában született, Euszebiosz is megemlíti történeti művében. Ezeken kívül azonban alig tudunk mást I. Orbánról.

18. számú pápa
230 - 235
Szent Pontianus
Szent Pontianus pontifikátusát beárnyékolta Hippolütosz ellenpápasága, aki nem értett vele egyet a keresztény egyház vezetésében, és ezért nem ismerte el őt vezetőként. A kiváló szónokkal sok baja volt Pontianusnak, mert egyre több hívet szerzett, és megosztotta a keresztény világot. Regnálása idején hívta össze a római zsinatot. Öt éves uralmáról egyéb lényeges eseményt nem őrzött meg számunkra a történelem.
19. számú pápa
235 - 236
Szent Anterósz
Szent Anterósz elődje, Pontianus pápa és Hippolütosz ellenpápa fogságukban, Szardínián békét kötöttek, és lemondtak a pápaságról Anterósz javára. Mintegy hét napos trónüresedés után lett pápa. Rövid uralkodása alatt, amely mindössze néhány hétig tartott, nem sok máig fennmaradt emlék gyűlt össze. Mindössze annyit tudunk róla, hogy görög származású volt, és gyűjtötte a vértanú pápák aktáit.
20. számú pápa
236 - 250
Szent Fábián
Fábián pápáról egyháztörténeti, történeti művében is ír Euszebiosz. Az ő forrása nyomán tudjuk, hogy a hirtelen elhunyt Anterósz pápa trónjának utódlását a Rómában összegyűlt keresztények választással döntötték el. Sikerült elérnie, hogy hivatalnokokat nevezzenek ki a vértanúk tetteinek feljegyzésére.
21. számú pápa
251 - 253
Szent Kornél
Szent Kornél haláláig irányította a keresztény egyházat. Amikor Rómában összeültek a püspökök, hogy megválasszák az új egyházfőt, Decius császár féktelen keresztényüldözései éppen lanyhulni kezdett. Ezért is tolták el a választás időpontját, remélve a béke helyreálltát. A pápának azonban pontifikátusa végéig szembe kellett néznie Novatianus ellenpápaságával. 252-ben a császár újra üldözni kezdte a keresztényeket. Így Kornélt is száműzték Rómából Centumcellaebe, a mai Civita Vecchiába. Száműzetésében halt meg.
22. számú pápa
253 - 254
Szent I. Lucius
I. Szent Lucius nyolc hónapig töltötte be egyházfői tisztségét. Lucius kötött egy írásbeli megállapodást arról, hogy a bűnbocsánat kérdésében nem enged a novatianusoknak. Ennek megfelelően is cselekedett, hiszen amikor visszatért száműzetéséből megbocsátott azoknak, akik Decius császár idején a keresztényüldözések miatt megtagadták hitüket. Ezzel szembekerült az ellenpápa Novatinusszal. A vitákban azonban nem tudott elmélyedni, hiszen újabb üldözések törtek ki, és Valerianus ezúttal nem kímélte meg Lucius életét.
23. számú pápa
254 - 257
Szent I. István
Szent I. István elődjeinek gyakorlatát alkalmazva maga is elítélte a novatianus tanokat, és folytatta a bűnbocsánat intézményének megerősítését. Ezzel több püspökkel és teológussal szembekerült, és több vitát kirobbantott. Elveiből nem engedett, még akkor sem, amikor Szent Cyprianus sem állt mellé.
24. számú pápa
257 - 258
Szent II. Szixtusz
Szent II. Szixtusz a források szerint görög származású volt. Békét hozó pápaként is emlegették korának politikusai, teológusai. Ugyanis II. Szixtusz szakított elődjeinek politikájával, és elfogadta Szent Cyprianus elveit, miszerint azoknak, akik hitüket megtagadták az üldöztetések során, újra meg kell keresztelkedniük. A megtért eretnekek ilyen formájú befogadásával kibékítette a római klérust a keleti egyházakkal. Azonban ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Novatianus is lemondjon ellenpápaságáról.
25. számú pápa
259 - 268
Szent Dénes
Szent Dénes több értelemben is újító egyházfőként vonult be a történelembe. Mint azt a neve is mutatja, valószínűleg az ókori Görögországból származott. A megválasztott új pápának mindenképpen erőskezűnek és rátermettnek kellett lennie, hiszen az üldöztetések teljesen szétzilálták az egyházi rendet, és újra kellett szervezni azt. Kitartó munkájával lassan rendet teremtett a keresztény világban, de a békét még nem sikerült elérnie az udvarnál. Taktikus politikájával sikerült elérnie, hogy a császár kiadja tolerancia-ediktumát, ezzel írásban is garantálva a békét a keresztényeknek. Dénes volt az első pápa, aki nem vértanúként halt meg.
26. számú pápa
269 - 274
Szent I. Félix
I. Szent Félix Római származású volt. Életéről nem tudunk sokat, és munkásságát, pontifikátusát is nehéz megbízható dokumentumokkal alátámasztani. A hagyomány azonban neki tulajdonítja azt a szokást, hogy a vértanúk sírjaira oltárt emeltek, és ezeken végezték a szentmisét. Így az oltárok szent ereklyéket is takartak, ezzel tisztelegve a vértanúk emléke előtt. A későbbi korok templomainak oltára szinte kivétel nélkül tartalmazott valamilyen szent relikviát.
27. számú pápa
275 - 283
Szent Eutükhianosz
Szent Eutükhianosz uralkodásáról kevés biztosat tudunk. Az itáliai Luniban született, keresztény családban. Pápává választása után a szentmise egységesítéséért küzdött. Az egyik újítása a liturgikus szertartásrendben az volt, hogy az oltáron Eutükhianosz pontifikátusától kezdve szőlőt, babot és gabonaféléket is szenteltek.
28. számú pápa
283 - 296
Szent Caius
Caius Dalmáciában született és személye miatt a történelem egyik legkülönösebb pontifikátusát vezethette le. Ugyanis felszentelése után pár héttel a Római Birodalom élére unokaöccse, Diocletianus került. Mindenki visszafogott kíváncsisággal figyelte, hogy Aurelianus üldözései után mi lesz a császárság és az egyház kapcsolatával. Mindenki harmóniát várt a tiltott vallás és a hatalom közös útján. Valóban békét hozott a kereszténység számára. A birodalom határait kitolta, és főhadiszállást rendezett be Nicomedia városában, a Fekete-tenger szorosaira felügyelve. A gyarapodó császárság gyarapodó egyházat is jelentett. Caius idején jólét köszöntött Jézus Krisztus követőire, és nagy tömegeket sikerült ebben az időszakban megtéríteni. Azonban Diocletianus hamar úgy döntött, hogy az egyház terjedésének útját kell állni, mert annak terjeszkedése az ő hatalmát gyengíti. Így történt, hogy nicomediai palotáját felgyújttatta és az egészet a keresztényekre fogta. Ezzel kezdődött a történelem egyik legnagyobb keresztényüldözése.
29. számú pápa
296 - 304
Szent Marcellinus
Szent Marcellinusról biztos adatokat nem sorakoztathatunk fel. Pontifikátusának története gyakran összefolyik elődjének, Caiusnak a történetével, de utódjával, I. Marcell pápa uralkodásával is összefonódik Marcellinus története. A hagyományok szerint Marcellinus olyan korban lépett trónra, amikor Diocletianus még nem indította el a keresztények elleni véres hadjáratát. A birodalom terjeszkedett, és a béke fejlődést hozott a hatalmas ország területén. Az egyház pedig rengeteg embert megtérített. 302-ben azonban a császári hatalom szembefordult Marcellinus egyházával.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép